YUHANNA - 1.2.3. Yuh mektubu

Kitaplarıyla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

Yuhanna incili

2:1-11 1. nişan: "Kanadaki düğün" tur kir
3:1-15 "Yeniden doğmak" tur kir
4:43-54 2. nişan: "Sarayadamının oğlu" tur kir
5:1-18 3. nişan: "Beytesda'daki sakat" tur kir
6:1-59 4. nişan: "Beş ekmek ve iki balık" tur kir
6:16-21 5. nişan: "Suyun üstünde yürümek" tur kir
9:1-10 6. nişan: "Doğuştan kör adam" tur kir
11:1-45 7. nişan: "Lazar'ın dirilişi" tur kir
14:1-6 "Cenneti hazırlayan İsa" tur kir
14:1-6 Cenneti hazırlayan İsa tur kir
14:15-17 Kutsal Ruh (1) tur kir
14, 15 Kutsal Ruh (2) tur kir
14, 16 Kutsal Ruh (3) tur kir
16 Kutsal Ruh (4) tur kir
16 Kutsal Ruh (5) tur kir

1.Yuhanna mektubu

1:5-10 Aydınlıkta yürümek tur kir
2:12-14 İmanlının üç yaşı tur kir

Powerpoint:

Yuhanna inciline giriş tur