Gal - Efes - Fil - Kol mektupları

Vaazlar:

Galatyalılar

2:20 "Mesihle beraber haca gerildim"

tur kir

Efesliler

1:3-14 "Gökten gelen bereketler"

tur kir

1:20 "Mesih göklerde oturuyor"

tur kir

2:6 "Mesih'le birlikte göklerdeyiz"

tur kir

3:10 "Gökteki kuvvetlere ilan ediyoruz"

tur kir

6:12 "Gökteki kuvvetlerle savaşıyoruz"

tur kir

1:15-19 "Pavlus bizim için dua ediyor"

tur kir

2:1-5 "Eskiden ölü - şimdi diri"

tur kir

6:10-18 "İmanlının silahları"

tur kir

Filipililer

Fil 2:12-13 Kurtuluşunuzu tamamlayın

tur kir

Fil 3:10-11 Dirilişin kuvvetini anlamak

tur kir

Koloseliler

Kol 1:9-13 Pavlus bizim için dua ediyor

tur kir

Dersler:

EFESLİLER mektubu
- Soru / cevap biçiminde bir kurs; ciddi öğrenciler için. / (40 sayfa A5)

tur kir

Powerpoint:

Efes 4 "Birlik ve ruhsal vergiler"
Kilisenin içinde vergiler ve görevler

lat kir

Efes 5 "Karı-koca ilişkileri"
Ayrılmak, bağlanmak, bir olmak

lat kir

Kitaplar:

GALATYALILAR mektubu - komentar
- Çok detaylı, her ayeti tek tek inceleyen bir açıklama kitabı
Yazar: Rod Harbottle - (79 sayfa; A5)

tur

GALATYALILAR mektubu - komentar
- Aynı zaman detaylı ve geniş bakışlı bir açıklama kitabı
Yazar: Tomas Kosmades - (62 sayfa; PDF formatinda)

tur