Konu: Kilise

Vaazlar:

Birlik şarttır

tur kir

Topluluk bir ailedir

tur kir

Kitaplar:

Toplandığınızda
- İncil'e göre tapınmak nasıl olmalı?
- 1.Korintliler 11-14 bölümleri üzerine bir açıklama (84 sayfa)

tur

Dersler:

"Kilise nedir?"

tur kir

"Kilise nasıl sağlam olacak?" - Efes 4

tur kir

"Kilise için hanenin önemi"

tur kir

"Kilise İsrail midir?"

tur kir

"Kilise tarihi: denominasyonlar"

tur kir

"Kilise tarihi: misyonerlik "

tur kir

"Kilisede kadının yeri"

tur kir

"Birlik" - asıl birliği nasıl oluşturabiliriz?

tur kir

Tapınma semineri

tur kir

Powerpoint:

Güdücü semineri

1 "BG'daki güdücülere uyarı"

lat kir

2 "İsa ve kilise"
- Başçoban İsa'nın örneği

lat kir

3 "Kilisenin işi nedir?"
- Kilisenin en baştaki beş görevi

lat kir

4 "Kilisenin organizasyonu"
Kilisenin içinde vergiler ve görevler- 1

lat kir

5 "Birlik ve ruhsal vergiler"
Kilisenin içinde vergiler ve görevler - 2

lat kir

6 "Kilise nasıl güdülür"
- Güdücülerin işi

lat kir

7 "Timoteyus'ta bir gezi"
Timoteyus ve Titus mektuplarından güdücülere akıl

lat kir

8 "Çoban, ihtiyar, menecır"
- Güdücülük görevine üç bakış

lat kir

9 "Ruhsal yetki nasıl kazanılır?"
Kutsal Kitap'ta 6 kişinin hayatından dersler

lat kir

10 "Güdücüler için on emir"
Güdücüler aralarında nasıl anlaşma olabilir?

lat kir

bütün dersler (tek bir ZIP dosyası)

kir