YUHANNA - 1.2.3. Yuh mektubu

Vaazlar:

Yuhanna incili

2:1-11 1. nişan: "Kanadaki düğün"

tur kir

3:1-15 "Yeniden doğmak"

tur kir

4:43-54 2. nişan: "Sarayadamının oğlu"

tur kir

5:1-18 3. nişan: "Beytesda'daki sakat"

tur kir

6:1-59 4. nişan: "Beş ekmek ve iki balık"

tur kir

6:16-21 5. nişan: "Suyun üstünde yürümek"

tur kir

9:1-10 6. nişan: "Doğuştan kör adam"

turkir

11:1-45 7. nişan: "Lazar'ın dirilişi"

tur kir

14:1-6 "Cenneti hazırlayan İsa"

tur kir

14:15-17 Kutsal Ruh (1)

tur kir

14, 15 Kutsal Ruh (2)

tur kir

14, 16 Kutsal Ruh (3)

tur kir

16 Kutsal Ruh (4)

tur kir

16 Kutsal Ruh (5)

tur kir

1.Yuhanna mektubu

1:5-10 Aydınlıkta yürümek

tur kir

2:12-14 İmanlının üç yaşı

tur kir

Powerpoint:

Yuhanna inciline giriş

tur

İsa için şahitler - Yuh 5:31-39

tur