AÇIKLAMA (Vahiy) kitabı

Vaazlar:

1:4-6 Isa hakkında 7 hakikat

tur kir

1:12-20 Insanoğlu'na benzeyen

tur kir

2:1-7 EFES kilisesi

tur kir

2:8-11 İZMİR kilisesi

tur kir

2:12-17 BERGAMA kilisesi

tur kir

2:18-29 TİYATİRA kilisesi

tur kir

3:1-6 SARDİS kilisesi

tur kir

3:7-13 FILADELFIYA kilisesi

tur kir

3:14-22 LAODIKYA kilisesi

tur kir

4:1-12 Allahın krallık odası - Tapınma nedir?

tur kir

5:1-14 Aslan ile Kuzu - Mesihin tabiatı ve müjdenin özü

tur kir

6:1-8 Yedi mühür serisi - Dört beygir

tur kir

6:9-11 Yedi mühür serisi - 5. mühür

7:1-17 144.000 ve büyük kalabalik

tur

7 Mühürlenmiş kuzular

12:1-12 Kırmızı ejder ve şanlı kadın

tur kir

13:1-9 Denizden çıkan canavar

tur kir

13:11-18 Topraktan çıkan canavar

tur kir

13:12-14 Canavarın putu evlerimizde

tur kir

19:6-9 Mahalle düğünleri ve gökteki düğün

Powerpoint:

Giriş Yuhanna'nın zamanı; Romalı emperatorlar; kilisenin durumu v.s.

tur kir

1 İsa'nın görünmesi; yedi kilise

tur kir

2-3 Yedi kiliseye mektup

tur

4-5 Allahın kral iskemlesi, kuzu ve tomar

tur

6 Yedi mühür

tur

7 144.000 kişi ve büyük kalabalık

tur

8 Yedi borazan: 1.-4. borazan

tur

9 Yedi borazan: 5.-7. borazan

tur

10-11 Büyük melek ve tomar; iki şahit

tur

12-13 Kadın, çocuk ve ejder; canavarlar ve sahte peygamber

tur

14 Kuzu ile 144.000 kişi; üç melek, dünyanın harmanı

tur

15-16 Yedi tas

tur

17-18 Kadın ve canavar; Babilin yıkılması

tur

19 Göklerin açılması ve beyaz beygirlinin görünmesi
20 Şeytanın bağlanması, 1000 sene ve sonsuz davalama
21-22 Yeni Yeruşalim, yaşam ırmağı ve son sözler