AÇIKLAMA (Vahiy) kitabı

Vaazlar:

1:4-6 Isa hakkında 7 hakikat

tur kir

1:12-20 Insanoğlu'na benzeyen

tur kir

2:1-7 EFES kilisesi

tur kir

2:8-11 İZMİR kilisesi

tur kir

2:12-17 BERGAMA kilisesi

tur kir

2:18-29 TİYATİRA kilisesi

tur kir

3:1-6 SARDİS kilisesi

tur kir

3:7-13 FILADELFIYA kilisesi

tur kir

3:14-22 LAODIKYA kilisesi

tur kir

4:1-12 Allahın krallık odası - Tapınma nedir?

tur kir

5:1-14 Aslan ile Kuzu - Mesihin tabiatı ve müjdenin özü

tur kir

6:1-8 Yedi mühür serisi - Dört beygir

tur kir

6:9-11 Yedi mühür serisi - 5. mühür

7:1-17 144.000 ve büyük kalabalik

tur

7 Mühürlenmiş kuzular

12:1-12 Kırmızı ejder ve şanlı kadın

tur kir

13:1-9 Denizden çıkan canavar

tur kir

13:11-18 Topraktan çıkan canavar

tur kir

13:12-14 Canavarın putu evlerimizde

tur kir

19:6-9 Mahalle düğünleri ve gökteki düğün

Powerpoint:

1 Giriş (1)
- Yuhanna'nın zamanı; Romalı emperatorlar; kilisenin durumu v.s.

tur

Zoom dersi - 09.06.23 - seyret

2 Giriş (2)
- dört yorumlama yaklaşımı, kitabın iç yapımı

tur

Zoom dersi - 16.06.23 - seyret

3 bölüm 1
- Önsöz, mektup girişi, İsa'nın görünmesi

tur

Zoom dersi - 23.06.23 - seyret
Zoom dersi - 30.06.23 - seyret

4 bölüm 2
- yedi kiliseye mektup

tur

Zoom dersi - 07.07.23 - giriş, Efes - seyret
Zoom dersi - 14.07.23 - İzmir, Bergama - seyret
Zoom dersi - 21.07.23 - Tiyatira -

5 bölüm 3
- yedi kiliseye mektup

tur

Zoom dersi - 28.07.23 - Sardis, Filadelfiya - seyret
Zoom dersi - 04.07.23 - Laodikya - seyret

6 bölüm 4-5
- Allahın kral iskemlesi, kuzu ve tomar

tur

Zoom dersi - 11.07.23 - seyret

7 bölüm 6
- yedi mühür

tur

Zoom dersi - 11.09.23 - 144.000 - seyret
Zoom dersi - 15.09.23 - Asıl Yahudi kim? / büyük kalabalık - seyret
Zoom dersi - 22.09.23 - Büyük sıkıntı / 3 yorumlama sistemi / çağcılık anlayışı - seyret
Zoom dersi - 29.09.23 - yedinci mühür (8:1) / Test 1 - seyret t

8 bölüm 7
- 144.000 kişi ve büyük kalabalık + 7. mühür

tur

Zoom dersi - 11.08.23 - 144.000 kişi - seyret
Zoom dersi - 15.08.23 - Asıl Yahudi kim? / büyük kalabalık - seyret
Zoom dersi - 22.09.23 - Büyük sıkıntı / 3 yorumlama sistemi / çağcılık anlayışı - seyret
Zoom dersi - 29.09.23 - yedinci mühür (8:1) / Test 1 - seyret

9 bölüm 8
- yedi borazan; 1.-4. borazan
tur

Zoom dersi - 27.10.23 - seyret
10 bölüm 9
- yedi borazan; 5.-6. borazan
tur

Zoom dersi - 03.11.23 - seyret
11 bölüm 10-11
- büyük melek ve tomar; iki şahit
tur

Zoom dersi - 13.11.23 - seyret
12 bölüm 12
- kadın, çocuk ve ejder
tur

Zoom dersi - 17.11.23 - seyret
13 bölüm 13
- iki canavar
tur

Zoom dersi - 01.12.23 - Denizden çıkan canavar - seyret
Zoom dersi - 08.12.23 - Topraktan çıkan canavar - seyret
14 bölüm 14
- kuzu ile 144.000 kişi; üç melek, dünyanın harmanı
tur

Zoom dersi - 22.12.23 - 144.000 kişi Siyon Dağında - seyret
Zoom dersi - 29.12.23 - Dünyanın harmanı - seyret
15 bölüm 15-16
- yedi tas
tur

Zoom dersi - 05.01.24 - Yedi tas - seyret
16 bölüm 17
- kadın, canavar ve Babil
tur

Zoom dersi - 12.01.24 - Konuya giriş, Babil ve fahişenin anlamı - seyret
Zoom dersi - 23.01.24 - Babil ve fahişenin anlamı (2) - seyret
17 bölüm 18
- Babil'in yıkılışı
tur

Zoom dersi - 26.01.24 - Babil'in sonu ve tepkiler - seyret
18 bölüm 19
- göklerin açılması ve beyaz beygirlinin görünmesi
tur

Zoom dersi - 06.02.24 - İsa'nın ikinci gelişi - seyret
19 bölüm 20
- Şeytanın bağlanması, 1000 sene ve sonsuz davalama
tur

Zoom dersi - 09.02.24 - Bin yıl krallık, Gog ve Magog savaşı - seyret
Zoom dersi - 16.02.24 - Bin yıl krallık (devamı), sonsuz yargı - seyret
20 bölüm 21-22
- Yeni Yeruşalim, yaşam ırmağı ve son sözler
tur

Zoom dersi - 23.02.24 - Yeni gök, yeni yer - Yeni Yeruşalim (1) - seyret
Zoom dersi - 15.03.24 - Yeni Yeruşalim (2) - seyret
21 bölüm 22
- Son sözler
tur

Zoom dersi - 22.03.24 - Son sözler - seyret