İBRANİLER mektubu

Vaazlar:

1:1-3 İsa ve peygamberler

tur kir

1:4-14 İsa meleklerden üstündür

tur kir

2:1-9 İsa, biz ve melekler

tur kir

2:1 "Usulcacık - Rabden nasıl uzaklaşıyoruz"

tur kir

2:10-18 İsa'nın kardeşleriyiz

tur kir

3:1-6 İsa, Musa'dan büyüktür

tur kir

3:7-19 İmansız olmayalım

tur kir

4:1-13 Allah halkının dinlenmesi

tur kir

4:14-16 Büyük başgörevlimiz

tur kir

5:1-10 Melki-Zedek

tur kir

5:11-14 İmandan düşmeyin

tur kir

6:1-12 Düşenler ve tembeller

tur kir

6:13-20 Allahın sözü kesindir

tur kir

7:1-10 Allahın Başgörevlisi Melki-Zedek

tur kir

7:11-28 İsa ve Melki-Zedek

tur kir

8:1-13 Yeni başgörevlimiz İsa

tur kir

9:1-10 Allahevinde bir gezi

tur kir

9:11-28 Mesihin kanı

tur kir

10:1-4 Mesih, kurbanlar ve Musa'nın kanunu

tur kir

10:5-18 Mesihin kanı ne iş bitiriyor?

tur kir

10:19-39 Mesihin kanı bize cesaret veriyor

tur kir

12:1-13 Allahın terbiyesi

tur kir

12:14-29 Allahtan yüz çevirmeyin

tur kir

13:1-8 Son nasıhatlar 1

tur kir

13:9-14 Son nasıhatlar 2

tur kir

13:15-25 Son nasıhatlar 3

tur kir

Powerpoint:

1 Giris

tur

2 bölüm 1-7

tur

3 bölüm 7: Melki-Zedek

tur

4 bölüm 8-10

tur

5 bölüm 11

tur

6 bölüm 12-13

tur

Kitaplar:

İBRANİLER mektubu - komentar
- Çok detaylı, her ayeti tek tek inceleyen bir açıklama kitabı
- Yazar: Rod Harbottle - (81 sayfa A5)

tur