1.+2. KORİNTLİLER

Mektuplarıyla ilgili kaynaklar

Vaazlar:

1.Korintliler

1:1-9 "Selamlar ve şükranlar" tur kir
1:10-17 "Bölünmeler" tur kir
1:17-25 "Haçın haberi" tur kir
1:26-31 "Çapulcular takımı" tur kir
2:1-5 "Zayiflikta müjdelemek" tur kir
2:6-10 "Allahin bílgisi" tur kir
2:10-16 "Apostollar ve Kutsal Ruh" tur kir
3:1-4 "Süt ve et" tur kir
3:5-15 "Ateş düştü mü, kilisen ayakta kalacak mı?" tur kir

2.Korintliler

1:15-22 "Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun!" tur kir
2:14-16 "Mesihin yengi alayında" tur kir
3:1-3 "Mesihin mektuplarıyız" tur kir
3:6-17 "Derece derece şanlılık" tur kir
3:18 "Mesih'in aynaları" tur kir
4:1-5 "Mesihin şahidi - insanların hizmetçisi" tur kir
4:5-6 "Allahın aydınlığı yüreklerimizde" tur kir
4:7-12 "Çömlek kaplardaki hazineler" tur kir
4:13-18 "İman ettim, onun için konuştum" tur kir
4:16 - 5:10 "Kurajla Rab için yaşamak"
(Richard Hibbert)
5:1-10 "Yeni evimizi giyimek" tur kir
5:11-17 "Mesihin sevgisi bizi zorluyor" tur kir
5:18-21 "Büyük transfer ve Mesihin diplomatları" tur kir
6:14-18 "Uygunsuz bondruk" tur kir
7:1 "Bedeni ve ruhu lekeleyen şeyler" tur kir
bölüm 8-9 "Para toplamak konusu" tur kir
10:3-5 "Kaleleri yıkmak" tur kir
12:1-10 "Cenneti gördüm" tur kir

Dersler:

"1.Korintlilere giriş" tur kir