Powerpoint Dersleri

- prezentasyonun slaytlarını ekranda göster (türkçe harflerle)
tur - prezentasyonu indir, türkçe harflerle
kir - prezentasyonu indir, kirilce, yani bulgar harflerle

Menü:

Kutsal Kitabı doğru okuyalım

- Bu kurs imanlıya gösteriyor nasıl okumaktan daha fazla faydalanabilir.

1 "Eskiden nasıl yazılırdı?"
- eski yazı metodları, teksti ayıran işaretler

tur kir

2 "Kumran tekstleri"
- 1948 senesinde İsraelde bulunan en eski tekstler

tur kir

3 "Kutsal Kitabın parçaları"
- bütün kitapçıkların adları ve sıralanması

tur kir

4 "Okuma parçaları bölmek"
- tekstin içinde yardımcı materyaller

tur kir

5 "Sesli okuma metodları" - kalabalıkta nasıl okunuyor

tur kir

6 "Haritalar / Geografiya"
- sağımızı solumuzu bilelim

tur kir

bütün dersler (tek bir ZIP dosyası)

tur kir

... menüye dön

Kutsal Kitap'a giriş

1 "Kutsal Kitap - A'dan Z'ye"
- Kutsal Kitap'a bir kuş bakışı

tur

2 Kutsal Kitap neden doğrudur?

tur

3 Kutsal Kitap nasıl yazıldı? Eski Antlaşma

tur

4 Kutsal Kitap nasıl yazıldı? Yeni Antlaşma

tur

5 Yaratılış kitabı

tur

... menüye dön

İmanda temel dersler

"İsa'nın yaşamı"

kir

"Isa kimdir - Allah midir?"
- 7 cevap

tur

"Isa kimdir - mucizeleri"

tur kir

"İsa için şahitler" - Yuhanna 5:31-39

tur

"Mesih hakkında peygamberlikler
- onun soyu"

tur kir

"Mesih hakkında peygamberlikler
- onun yaşamı"

tur kir

"Kutsal Ruh Eski Antlaşmada nasıl çalıştı? "

tur kir

"Kutsal Ruh kişinin kurtuluşunda ve imanlı hayatta nasıl işliyor?"

tur kir

"Kutsal Ruh'un vaftizi nedir? Kutsal Ruhla dolmak nedir?"

tur kir

"Kutsal Kitapta 10 çift"
- düğünler için

tur

"İman - Umut - Sevgi"
- Grup çalışmaları için uygun bir ders

tur

"İnsan ne için yaratıldı?"
- Yaratılış bölüm 1-2

tur kir

"Kutsallaşma"
- İmanlı otomatik olarak kutsal mı sayılıyor?

kir

"İnsan korkusu"
- Grup çalışmalarına uygun

kir

"Rabbin işçisi olmak"
-Kutsal Ruh vergilerim nedir?

kir

... menüye dön

Eski Antlaşma serisi

1 "İlk Zaman" - 1.bölüm

kir

2 "İlk Zaman" - 2.bölüm

kir

3 "Dedeler Zamanı" - 1.bölüm

kir

4 "Dedeler Zamanı" - 2.bölüm

kir

5 "Antlaşmalar"

tur

6 "Musa'nın Kanunu 1 - kanun ve antlaşma, on emir, gündelik yaşam"

tur

7 "Musa'nın Kanunu 2 - tapınma sistemi"

tur

8 "Musa'nın Kanunu 3 - tapınak(lar)"

tur

9 "Musa'nın Kanunu 4 - bayramlar"

tur

10 "Musa'nın Kanunu 5 - Şabat günü"

tur

11 "Musa'nın Kanunu 6 - sünnet"

tur

12 "Musa'nın Kanunu 7 - ondalık"

tur

13 "Musa'nın Kanunu 8 - kanunun bugünkü rolü"

tur

... menüye dön

İbrahim'in Hayatı

1 Yar 11-12 - Giriş, Ur'dan çıkmak

tur

2 Yar 13 - Kenan ve Mısır'da

tur

3 Yar 13-14 - İbrahim Lut'tan ayrılıyor, Melkizedek

tur

4 Yar 15 - Rab'le antlaşma

tur

5 Yar 16 - Hacer ve İsmail

tur

6 Yar 17 - Sünnet: antlaşmanın nişanı

tur

7 Yar 18-19 - Lut ve Sodom'un sonu

tur

8 Yar 20 - İbrahim ve Avimelek

tur

9 Yar 21 - İshak'ın doğumu, İsmail'in kovulması

tur

10 Yar 22 - İshak'ın kurbanı

tur

11 Yar 23,25 - Sara'nın ve İbrahim'in son yılları

tur

bütün dersler (tek bir ZIP dosyası) tur

... menüye dön

BİOGRAFİLER

- Bu seride eski ve yeni zamanlarda yaşamış olan birkaç imanlının hayatlarını araştırıyoruz. Yaptıkları işleri ve yaşadıkları olaylar kendi imanlı yaşamımızda çok büyük örnek olablir, bize çok fazla kuraj verebilir.

1 Asisili Françesko - Fakir olmanın sevinci

tur kir

2 Martin Luther - Korkusuz reformcu

tur kir

3 William Carey - Dünya tarihini değiştiren pabuççu

tur kir

4 Gladys Aylward - Küçük kadının büyük imanı

tur kir

5 Mehmet Şükrü - İlk türk misyoner. 1863 yılında Türkiye Erzurum'da doğdu. Türkiye, Gürcistan, Çin ve en sonunda Bulgaristan'da türklerin arasında iyi haberi yaydı.

tur kir

- Hayatını anlatan resimli kısa bir broşür (5 sayfa)

tur kir


- Çok geniş biografyası (200 sayfa)

tur kir

6 Malatya Şehitleri
18.4.2007 Türkiye'nin Malatya kasabasında üç imanlı kardeşimiz korkunç bir şekilde öldürüldü.

PowerPoint dosyası

kir bul

İzmir'de yapılan Necati, ve Malatya'da yapılan Tilmann kardeşinin cenazelerinin videosunu Youtube'da seyredebilirsiniz:
İzmir  - Malatya

... menüye dön

MATTA incili

1 Neden dört incil? tur
2 Matta inciline giriş tur
3 Matta 1 tur
4 Matta 2 tur
5 Matta 3 tur
6 Matta 4 tur
7 Natta 5:1-12 tur
8 Matta 5:13-48 tur
9 Matta 6 tur
10 Matta 7 tur
11 Matta 8-9 tur
12 Matta 10 tur
13 Matta 11-12 tur
14 Matta 13 tur
15 Matta 14-16 tur
16 Matta 16-17 tur
17 Matta 18 tur
18 Matta 19-20 tur
19 Matta 21-22 tur
20 Matta 23 tur
21 Matta 24-25 tur
22 Matta 26 tur
23 Matta 27 tur
24 Matta 28 tur
Test 1 (Matta 1-4) tur
Test 2 (Matta 5-7) tur
Test 3 (Matta 8-10) tur
Test 4 (Matta 11-13) tur
Test 5 (Matta 14-17) tur
Test 6 (Matta 18-23) tur

... menüye dön

BENZETMELER

1 Benzetmelere giriş
tur kir

Zoom dersi - 26.08.22 - seyret
2 Dört toprak benzetmesi
tur kir

Zoom dersi - 02.09.22 - seyret
3 Saklıdan büyüyen tohum, hardal tanesi, mayalı hamur
tur kir

Zoom dersi - 09.09.22 - seyret
4 Kısır ekinleri, serpme
tur kir

Zoom dersi - 16.09.22 - seyret
5 Yemiş vermeyen incir ağacı, Kötü kiracılar
tur kir

Zoom dersi - 24.09.22 - seyret
6 Kapıyı açmayan ev sahibi, Büyük banket, Kralın Oğlunun düğünü
tur kir

Zoom dersi - 01.10.22 - seyret
7 Zengin adam ile Lazar, Yeni kumaş - Yeni şarap
tur kir

Zoom dersi - 07.10.22 - seyret
Zoom dersi - 14.10.22 - seyret
8 Zengin akılsız adam - Düğünde yer seçmek
tur kir

Zoom dersi - 28.10.22 - seyret
9 Kurnaz idareci
tur kir

Zoom dersi (maalesef kayıdın yarısı eksik) - 04.11.22 - seyret
10 Saklı hazine / Kıymetli sedef boncuğu - Ev yapmaya kalkan adam / Savaşa çıkan kral
tur kir

Zoom dersi - 11.11.22 - seyret
11 İyi Samiriyeli (1)
tur kir

Zoom dersi - 18.11.22 - seyret
12 İyi Samiriyeli (2) - Merhametsiz hizmetçi
tur kir

Zoom dersi - 25.11.22 - seyret
13 İki borçlu - Kaya ile kum üzerine kurulan evler
tur kir

Zoom dersi - 02.12.22 - seyret
14 Yüksek yerdeki kandillik - Tarladan gelen hizmetçi
tur kir

Zoom dersi - 11.12.22 - seyret
15 Ferisi ile gümrükçü - İki oğul
tur kir

Zoom dersi - 16.12.22 - seyret
16 Bağdaki işçiler - Gece yarısında gelen arkadaş - Dürüst olmayan hakim
tur kir

Zoom dersi - 23.12.22 - seyret
17 Kaybolan koyun - Kaybolan para - Kaybolan oğul
tur kir

Zoom dersi - 06.01.23 - seyret
18 Kaybolan oğul - Gece gelen hırsız - Sadık işçi - Efendisi düğünden dönen hizmetçi
tur kir

Zoom dersi - 13.01.23 - seyret
19 5 akıllı, 5 akılsız kız - Emanet para - Koyunlar ve keçiler
tur kir

Zoom dersi - 27.01.23 - seyret

APOSTOLLARIN İŞLERİ

1 Ap.İşleri'ne giriş tur kir
2 bölüm 1 tur
3 bölüm 2 tur
4 bölüm 3 tur
9 bölüm 8 tur
11 bölüm 10-11 tur
12 bölüm 12 tur
13 bölüm 13-14 tur
15 bölüm 16-18 tur
16 bölüm 18-20 tur
17 bölüm 21-23 tur
18 bölüm 24-26 tur
19 bölüm 27-28 tur

... menüye dön

ROMALILAR mektubu

1 Romalılara giriş tur
2 Romalılar'da geçen en önemli fikirler tur
3 Rom 1:1-17 tur
4 Rom 1:18-20 tur
5 Rom 1:21-32 tur
6 Rom 2:1-16 tur
7 Rom 2:17 - 3:20 tur
8 Rom 3:21-26 tur
9 Kurtuluş nedir? - Yedi yaklaşım

tur

10 Isa'nın kanı

tur

11 Rom 4 tur
12 Rom 5 tur
13 Rom 6 tur
14 Rom 7 tur
15 Rom 8:1-11 tur
16 Rom 8:12-27 tur
17 Rom 8:28-39 tur
18 Rom 9 tur
19 Rom 10 tur
20 Rom 11 tur
21 Rom 12:1 - 15:13 tur
22 Rom 15:14-33 tur
23 Rom 16 tur

... menüye dön

KADIN Semineri

- Bu dersler tek tek olarak kullanılabilir, ama en güzel şekilde 2 günlük seminar olarak çalışılabilir. Birkaç kadın bu seminarı hazırlıyor, bütün toplantıdan ya da birkaç toplantıdan kadınlar katılıyor. Hatta konular müjdelemek için çok uygundurlar; mahalledeki kadınlar bile davet edilebilir.

1 "Günah ve hastalık"

Beden ile ruh arasındaki bağlantı

tur kir

2 "Sevinçle kadın olmak"

Kadınlar Allahın gözünde kıymetli mi?

tur kir

3 "Asıl güzellik"

İçten güzel olmak nasıl olur?

tur kir

4 "Karı-koca ilişkileri: Efesliler 5"

Ayrılmak, bağlanmak, bir olmak

tur kir

5 "Karı-koca ilişkileri: 1.Korintliler 7

Allah seks hakkında ne düşünüyor?

tur kir

6 "Cocuklar"

Evlatlarımız Rabden bize emanet edilmiştir.

tur kir

7 "Kaynana ile gelin"

İkisi nasıl anlaşabilirler? Erkeğin rolu nedir?

tur kir

8 "Menopoz - kritik yaşlar"

Kadın yaşlanınca bedeni nasıl değişiyor?

tur kir

9 "Kadın ve gebelik"

Bebekler ana rahminde nasıl büyüyorlar?

tur kir

10 "Abort - Kürtaj"

Nasıl yapılıyor ve Allahın sözü bu konuda ne diyor?

Önemli: Bu ders için ayrıca bir video klip var:
Video klip

tur kir

11 "Gebelik önleme metodları"

Kimse istemeyerek gebe kalmasın

tur kir

... menüye dön

GENÇ AİLE kursu

1 "Evliliğin yedi temeli"

En başta evliliğin NE olduğunu anlayalım!

tur

2 "Eşlerin arası nasıl olmalı"

İmanlı evliliklerin standardı nedir?

tur

3 "Zararlı davranışlar"

Hepimiz hata yapıyoruz - hataları düzeltelim!

tur

İLYAS'ın hayatı

1 Giriş:
Kral Ahav'ın zamanı
- Baal ve Astarte
- İlyas çağrılıyor

kir

2 Kuraklık - Rab İlyas'ı besliyor - Sarefat'taki dul kadın

kir

3 Karmel Dağında - İlyas Baal'ın peygamberleri ile karşılaşıyor

kir

4 İlyas kaçıyor - Rab ona yeni görevler veriyor

kir

5 Navot'un üzüm bağı - kral Ahav'ın ölümü

kir

6 İlyas'ın son günleri

kir

... menüye dön

DANİEL kitabı

Giriş - Babil emperatorluğu, Yeruşalim'in yıkılışı, sürgünlük zamanı

kir

Dan 1 - Daniel ve üç arkadaşı; 10 gün deneme

kir

Dan 2 - Nebukadnezzar'ın gördüğü heykel

kir

Dan 3 - Şadrak, Mişak ve Abed-Nego ateşli fırında

kir

Dan 4 - Nebukadnezar'ın alçaltılması

kir

Dan 5 - Belşazar'ın büyük sofrası; duvardaki el yazısı

kir

Dan 6 - Kral Daryus; Daniel aslan çukurunda

kir

... menüye dön

AÇIKLAMA (Esinleme, Vahiy) kitabı

1 Giriş (1)
- Yuhanna'nın zamanı; Romalı imperatorlar; kilisenin durumu v.s.
tur

Zoom dersi - 09.06.23 - seyret
2 Giriş (2)
- dört yorumlama yaklaşımı, kitabın iç yapımı
tur

Zoom dersi - 16.06.23 - seyret
3 bölüm 1
- Önsöz, mektup girişi, İsa'nın görünmesi
tur

Zoom dersi - 23.06.23 - seyret
Zoom dersi - 30.06.23 - seyret
4 bölüm 2
- yedi kiliseye mektup
tur

Zoom dersi - 07.07.23 - giriş, Efes - seyret
Zoom dersi - 14.07.23 - İzmir, Bergama - seyret
Zoom dersi - 21.07.23 - Tiyatira -
5 bölüm 3
- yedi kiliseye mektup
tur

Zoom dersi - 28.07.23 - Sardis, Filadelfiya - seyret
Zoom dersi - 04.07.23 - Laodikya - seyret
6 bölüm 4-5
- Allahın kral iskemlesi, kuzu ve tomar
tur

Zoom dersi - 11.07.23 - seyret
7 bölüm 6
- yedi mühür
tur

Zoom dersi - 18.08.23 - 1.-4. mühür - seyret
Zoom dersi - 01.09.23 - 5.-6. mühür - seyret
8 bölüm 7
- 144.000 kişi ve büyük kalabalık + 7. mühür
tur

Zoom dersi - 11.09.23 - 144.000 kişi - seyret
Zoom dersi - 15.09.23 - Asıl Yahudi kim? / büyük kalabalık - seyret
Zoom dersi - 22.09.23 - Büyük sıkıntı / 3 yorumlama sistemi / çağcılık anlayışı - seyret
Zoom dersi - 29.09.23 - yedinci mühür (8:1) / Test 1 - seyret
9 bölüm 8
- yedi borazan; 1.-4. borazan
tur

Zoom dersi - 27.10.23 - seyret
10 bölüm 9
- yedi borazan; 5.-6. borazan
tur

Zoom dersi - 03.11.23 - seyret
11 bölüm 10-11
- büyük melek ve tomar; iki şahit
tur

Zoom dersi - 13.11.23 - seyret
12 bölüm 12
- kadın, çocuk ve ejder
tur

Zoom dersi - 17.11.23 - seyret
13 bölüm 13
- iki canavar
tur

Zoom dersi - 01.12.23 - Denizden çıkan canavar - seyret
Zoom dersi - 08.12.23 - Topraktan çıkan canavar - seyret
14 bölüm 14
- kuzu ile 144.000 kişi; üç melek, dünyanın harmanı
tur

Zoom dersi - 22.12.23 - 144.000 kişi Siyon Dağında - seyret
Zoom dersi - 29.12.23 - Dünyanın harmanı - seyret
15 bölüm 15-16
- yedi tas
tur

Zoom dersi - 05.01.24 - Yedi tas - seyret
16 bölüm 17
- kadın, canavar ve Babil
tur

Zoom dersi - 12.01.24 - Konuya giriş, Babil ve fahişenin anlamı (1) - seyret
Zoom dersi - 23.01.24 - Babil ve fahişenin anlamı (2) - seyret
17 bölüm 18
- Babil'in yıkılışı
tur

Zoom dersi - 26.01.24 - Babil'in sonu ve tepkiler - seyret
18 bölüm 19
- göklerin açılması ve beyaz beygirlinin görünmesi
tur

Zoom dersi - 06.02.24 - İsa'nın ikinci gelişi - seyret
19 bölüm 20
- Şeytanın bağlanması, 1000 sene ve sonsuz davalama
tur

Zoom dersi - 09.02.24 - Bin yıl krallık, Gog ve Magog savaşı - seyret
Zoom dersi - 16.02.24 - Bin yıl krallık (devamı), sonsuz yargı - seyret
20 bölüm 21-22
- Yeni Yeruşalim, yaşam ırmağı ve son sözler
tur

Zoom dersi - 23.02.24 - Yeni gök, yeni yer - Yeni Yeruşalim (1) - seyret
Zoom dersi - 15.03.24 - Yeni Yeruşalim (2) - seyret
21 bölüm 22
- Son sözler
tur

Zoom dersi - 22.03.24 - Son sözler - seyret

... menüye dön

GÜDÜCÜLER için kurs

1 "BG'daki güdücülere uyarı"

tur kir

2 "İsa ve kilise"
- Başçoban İsa'nın örneği

tur kir

3 "Kilisenin işi nedir?"
- Kilisenin en baştaki beş görevi

tur kir

4 "Kilisenin organizasyonu"
- Kilise içinde görevler. Kim el koyabilir?

tur kir

5 "Birlik ve ruhsal vergiler"
- Kilisenin içinde vergiler ve görevler

tur kir

6 "Kilise nasıl güdülür"
- Güdücülerin işi

tur kir

7 "Timoteyus'ta bir gezi"
- Timoteyus ve Titus mektuplarından güdücülere akıl

tur kir

8 "Çoban, ihtiyar, menecır"
- Güdücülük görevine üç farklı bakış

tur kir

9 "Ruhsal yetki nasıl kazanılır?"
- Kutsal Kitap'ta 6 kişinin hayatından dersler

tur kir

10 "Güdücüler için on emir"
- Güdücüler aralarında nasıl anlaşma olabilir?

tur kir

bütün dersler (tek bir ZIP dosyası)

kir

... menüye dön

Ibraniler mektubu

1 Giris tur
2 bölüm 1-7 tur
3 bölüm 7: Melki-Zedek tur
4 bölüm 8-10 tur
5 bölüm 11 tur
6 bölüm 12-13 tur

... menüye dön

Değişik konular

Mesihin iki adı: İsa ve İmanuel
Noel'in asıl anlamı

tur

Zincirde bir halkasın
Küçük sayılan ruhsal hizmetlerin önemi

tur kir

KK'ta genç iman kahramanları

tur

Yuhanna inciline giriş

tur

Yesaya 53

tur

Mesihçi ahlakına giriş

tur

Samiriyeliler kimdir?

İncil'de adı geçen Samiriye halkı hakkında bir ders. Samiriyeliler nereden geldiler? Yahudilerle neden araları o kadar kötü idi? İsa onlara nasıl baktı ve davrandı? Bugün Samiriyeliler var mı?

tur

Dünyanın büyükleri bugün nerede?

İsa'nın dirilişi hakkında bir prezentasyon. Krallar, şarkıcılar ve din adamları - dünyanın en büyük kişilerin nasıl öldüğünü, son olarak ne dediklerini ve nerede gömüldüğünü gösteriyor. İsa'nın dirilişi tarihsel bir hakikat olarak gösteriliyor hem de onun önemi anlatılıyor. Çok etkileyici!

tur kir

Gençlerimizin geleceği
Bulgaristan çok hızlı değişmektedir. Bugünkü gençler bambaşka bir ortamda büyüyorlar. Bu ders büyükleri uyarmak istiyor ki, gençlerimize anlayış göstersinler.

kir

... menüye dön

Osnovite na müslümanstvoto

- Bu kurs bulgar kardeşlerimizi müslümanlık konusunda aydınlatmak için hazırlandı (bütün dersler bulgarca).

1 "Arabia predi Mohamed"
- Arabistan'ın Muhammed'den önceki durumu

bul

2 "Jivotyt na Mohamed"
- Muhammed'ın hayatı

bul

3 "İstoriyata na islyama"
- Muhammed'in ölümünden sonra islamiyetin tarihi

bul

4 "İslyamski ucheniya"
- islamiyetin temel öğretişleri

bul

5 "Pyt, istina, jivot"
- Kuran ve Kutsal Kitap ayetleri yanyana

bul

bütün dersler (tek bir ZIP dosyası) bul

... menüye dön