Powerpoint Dersleri

- prezentasyonun slaytlarını ekranda göster (türkçe harflerle)
tur - prezentasyonu indir, türkçe harflerle
kir - prezentasyonu indir, kirilce, yani bulgar harflerle

Menü:

Kutsal Kitabı doğru okuyalım

- Bu kurs imanlıya gösteriyor nasıl okumaktan daha fazla faydalanabilir.

1 "Eskiden nasıl yazılırdı?"
- eski yazı metodları, teksti ayıran işaretler

tur kir

2 "Kumran tekstleri"
- 1948 senesinde İsraelde bulunan en eski tekstler

tur kir

3 "Kutsal Kitabın parçaları"
- bütün kitapçıkların adları ve sıralanması

tur kir

4 "Okuma parçaları bölmek"
- tekstin içinde yardımcı materyaller

tur kir

5 "Sesli okuma metodları" - kalabalıkta nasıl okunuyor

tur kir

6 "Haritalar / Geografiya"
- sağımızı solumuzu bilelim

tur kir

bütün dersler (tek bir ZIP dosyası)

tur kir

... menüye dön

Kutsal Kitap'a giriş

1 "Kutsal Kitap - A'dan Z'ye"
- Kutsal Kitap'a bir kuş bakışı

tur

2 Kutsal Kitap neden doğrudur?

tur

3 Kutsal Kitap nasıl yazıldı? Eski Antlaşma

tur

4 Kutsal Kitap nasıl yazıldı? Yeni Antlaşma

tur

5 Yaratılış kitabı

tur

... menüye dön

İmanda temel dersler

"İsa'nın yaşamı"

kir

"Isa kimdir - Allah midir?"
- 7 cevap

tur

"Isa kimdir - mucizeleri"

tur kir

"İsa için şahitler" - Yuhanna 5:31-39

tur

"Mesih hakkında peygamberlikler
- onun soyu"

tur kir

"Mesih hakkında peygamberlikler
- onun yaşamı"

tur kir

"Kutsal Ruh Eski Antlaşmada nasıl çalıştı? "

tur kir

"Kutsal Ruh kişinin kurtuluşunda ve imanlı hayatta nasıl işliyor? "

tur kir

"Kutsal Ruh'un vaftizi nedir? Kutsal Ruhla dolmak nedir?"

tur kir

"Kutsal Kitapta 10 çift"
- düğünler için

tur

"İman - Umut - Sevgi"
- Grup çalışmaları için uygun bir ders

tur

"İnsan ne için yaratıldı?"
- Yaratılış bölüm 1-2

tur kir

"Kutsallaşma"
- İmanlı otomatik olarak kutsal mı sayılıyor?

kir

"İnsan korkusu"
- Grup çalışmalarına uygun

kir

"Rabbin işçisi olmak"
-Kutsal Ruh vergilerim nedir?

kir

... menüye dön

Eski Antlaşma serisi

1 "İlk Zaman" - 1.bölüm

kir

2 "İlk Zaman" - 2.bölüm

kir

3 "Dedeler Zamanı" - 1.bölüm

kir

4 "Dedeler Zamanı" - 2.bölüm

kir

5 "Antlaşmalar"

tur

6 "Musa'nın Kanunu 1 - kanun ve antlaşma, on emir, gündelik yaşam"

tur

 • Zoom videosu (03.02.2023) - Giriş
 • Zoom videosu (10.02.2023) - On emir, gündelik yaşam
 • 7 "Musa'nın Kanunu 2 - tapınma sistemi"

  tur

  8 "Musa'nın Kanunu 3 - tapınak(lar)"

  tur

  9 "Musa'nın Kanunu 4 - bayramlar"

  tur

  10 "Musa'nın Kanunu 5 - Şabat günü"

  tur

  11 "Musa'nın Kanunu 6 - sünnet"

  tur

  12 "Musa'nın Kanunu 7 - ondalık"

  tur

  13 "Musa'nın Kanunu 8 - kanunun bugünkü rolü"

  tur

  ... menüye dön

  İbrahim'in Hayatı

  1 Yar 11-12 - Giriş, Ur'dan çıkmak

  tur

  2 Yar 13 - Kenan ve Mısır'da

  tur

  3 Yar 13-14 - İbrahim Lut'tan ayrılıyor, Melkizedek

  tur

  4 Yar 15 - Rab'le antlaşma

  tur

  5 Yar 16 - Hacer ve İsmail

  tur

  6 Yar 17 - Sünnet: antlaşmanın nişanı

  tur

  7 Yar 18-19 - Lut ve Sodom'un sonu

  tur

  8 Yar 20 - İbrahim ve Avimelek

  tur

  9 Yar 21 - İshak'ın doğumu, İsmail'in kovulması

  tur

  10 Yar 22 - İshak'ın kurbanı

  tur

  11 Yar 23,25 - Sara'nın ve İbrahim'in son yılları

  tur

  bütün dersler (tek bir ZIP dosyası) tur

  ... menüye dön

  BİOGRAFİLER

  - Bu seride eski ve yeni zamanlarda yaşamış olan birkaç imanlının hayatlarını araştırıyoruz. Yaptıkları işleri ve yaşadıkları olaylar kendi imanlı yaşamımızda çok büyük örnek olablir, bize çok fazla kuraj verebilir.

  1 Asisili Françesko - Fakir olmanın sevinci

  tur kir

  2 Martin Luther - Korkusuz reformcu

  tur kir

  3 William Carey - Dünya tarihini değiştiren pabuççu

  tur kir

  4 Gladys Aylward - Küçük kadının büyük imanı

  tur kir

  5 Mehmet Şükrü - İlk türk misyoner. 1863 yılında Türkiye Erzurum'da doğdu. Türkiye, Gürcistan, Çin ve en sonunda Bulgaristan'da türklerin arasında iyi haberi yaydı.

  tur kir

  - Hayatını anlatan resimli kısa bir broşür (5 sayfa)

  tur kir


  - Çok geniş biografyası (200 sayfa)

  tur kir

  6 Malatya Şehitleri
  18.4.2007 Türkiye'nin Malatya kasabasında üç imanlı kardeşimiz korkunç bir şekilde öldürüldü.

  PowerPoint dosyası

  kir bul

  İzmir'de yapılan Necati, ve Malatya'da yapılan Tilmann kardeşinin cenazelerinin videosunu Youtube'da seyredebilirsiniz:
  İzmir  - Malatya

  ... menüye dön

  MATTA incili

  1 Neden dört incil? tur
  2 Matta inciline giriş tur
  3 Matta 1 tur
  4 Matta 2 tur
  5 Matta 3 tur
  6 Matta 4 tur
  7 Natta 5:1-12 tur
  8 Matta 5:13-48 tur
  9 Matta 6 tur
  10 Matta 7 tur
  11 Matta 8-9 tur
  12 Matta 10 tur
  13 Matta 11-12 tur
  14 Matta 13 tur
  15 Matta 14-16 tur
  16 Matta 16-17 tur
  17 Matta 18 tur
  18 Matta 19-20 tur
  19 Matta 21-22 tur
  20 Matta 23 tur
  21 Matta 24-25 tur
  22 Matta 26 tur
  23 Matta 27 tur
  24 Matta 28 tur
  Test 1 (Matta 1-4) tur
  Test 2 (Matta 5-7) tur
  Test 3 (Matta 8-10) tur
  Test 4 (Matta 11-13) tur
  Test 5 (Matta 14-17) tur
  Test 6 (Matta 18-23) tur

  ... menüye dön

  BENZETMELER

  1 Benzetmelere giriş
  tur kir

  Zoom dersi - 26.08.22 - seyret
  2 Dört toprak benzetmesi
  tur kir

  Zoom dersi - 02.09.22 - seyret
  3 Saklıdan büyüyen tohum, hardal tanesi, mayalı hamur
  tur kir

  Zoom dersi - 09.09.22 - seyret
  4 Kısır ekinleri, serpme
  tur kir

  Zoom dersi - 16.09.22 - seyret
  5 Yemiş vermeyen incir ağacı, Kötü kiracılar
  tur kir

  Zoom dersi - 24.09.22 - seyret
  6 Kapıyı açmayan ev sahibi, Büyük banket, Kralın Oğlunun düğünü
  tur kir

  Zoom dersi - 01.10.22 - seyret
  7 Zengin adam ile Lazar, Yeni kumaş - Yeni şarap
  tur kir

  Zoom dersi - 07.10.22 - seyret
  Zoom dersi - 14.10.22 - seyret
  8 Zengin akılsız adam - Düğünde yer seçmek
  tur kir

  Zoom dersi - 28.10.22 - seyret
  9 Kurnaz idareci
  tur kir

  Zoom dersi (maalesef kayıdın yarısı eksik) - 04.11.22 - seyret
  10 Saklı hazine / Kıymetli sedef boncuğu - Ev yapmaya kalkan adam / Savaşa çıkan kral
  tur kir

  Zoom dersi - 11.11.22 - seyret
  11 İyi Samiriyeli (1)
  tur kir

  Zoom dersi - 18.11.22 - seyret
  12 İyi Samiriyeli (2) - Merhametsiz hizmetçi
  tur kir

  Zoom dersi - 25.11.22 - seyret
  13 İki borçlu - Kaya ile kum üzerine kurulan evler
  tur kir

  Zoom dersi - 02.12.22 - seyret
  14 Yüksek yerdeki kandillik - Tarladan gelen hizmetçi
  tur kir

  Zoom dersi - 11.12.22 - seyret
  15 Ferisi ile gümrükçü - İki oğul
  tur kir

  Zoom dersi - 16.12.22 - seyret
  16 Bağdaki işçiler - Gece yarısında gelen arkadaş - Dürüst olmayan hakim
  tur kir

  Zoom dersi - 23.12.22 - seyret
  17 Kaybolan koyun - Kaybolan para - Kaybolan oğul
  tur kir

  Zoom dersi - 06.01.23 - seyret
  18 Kaybolan oğul - Gece gelen hırsız - Sadık işçi - Efendisi düğünden dönen hizmetçi
  tur kir

  Zoom dersi - 13.01.23 - seyret
  19 5 akıllı, 5 akılsız kız - Emanet para - Koyunlar ve keçiler
  tur kir

  Zoom dersi - 27.01.23 - seyret

  APOSTOLLARIN İŞLERİ

  1 Ap.İşleri'ne giriş tur kir
  2 bölüm 1 tur
  3 bölüm 2 tur
  4 bölüm 3 tur
  9 bölüm 8 tur
  11 bölüm 10-11 tur
  12 bölüm 12 tur
  13 bölüm 13-14 tur
  15 bölüm 16-18 tur
  16 bölüm 18-20 tur
  17 bölüm 21-23 tur
  18 bölüm 24-26 tur
  19 bölüm 27-28 tur

  ... menüye dön

  ROMALILAR mektubu

  1 Romalılara giriş tur
  2 Romalılar'da geçen en önemli fikirler tur
  3 Rom 1:1-17 tur
  4 Rom 1:18-20 tur
  5 Rom 1:21-32 tur
  6 Rom 2:1-16 tur
  7 Rom 2:17 - 3:20 tur
  8 Rom 3:21-26 tur
  9 Kurtuluş nedir? - Yedi yaklaşım

  tur

  10 Isa'nın kanı

  tur

  11 Rom 4 tur
  12 Rom 5 tur
  13 Rom 6 tur
  14 Rom 7 tur
  15 Rom 8:1-11 tur
  16 Rom 8:12-27 tur
  17 Rom 8:28-39 tur
  18 Rom 9 tur
  19 Rom 10 tur
  20 Rom 11 tur
  21 Rom 12:1 - 15:13 tur
  22 Rom 15:14-33 tur
  23 Rom 16 tur

  ... menüye dön

  KADIN Semineri

  - Bu dersler tek tek olarak kullanılabilir, ama en güzel şekilde 2 günlük seminar olarak çalışılabilir. Birkaç kadın bu seminarı hazırlıyor, bütün toplantıdan ya da birkaç toplantıdan kadınlar katılıyor. Hatta konular müjdelemek için çok uygundurlar; mahalledeki kadınlar bile davet edilebilir.

  1 "Günah ve hastalık"

  Beden ile ruh arasındaki bağlantı

  tur kir

  2 "Sevinçle kadın olmak"

  Kadınlar Allahın gözünde kıymetli mi?

  tur kir

  3 "Asıl güzellik"

  İçten güzel olmak nasıl olur?

  tur kir

  4 "Karı-koca ilişkileri: Efesliler 5"

  Ayrılmak, bağlanmak, bir olmak

  tur kir

  5 "Karı-koca ilişkileri: 1.Korintliler 7

  Allah seks hakkında ne düşünüyor?

  tur kir

  6 "Cocuklar"

  Evlatlarımız Rabden bize emanet edilmiştir.

  tur kir

  7 "Kaynana ile gelin"

  İkisi nasıl anlaşabilirler? Erkeğin rolu nedir?

  tur kir

  8 "Menopoz - kritik yaşlar"

  Kadın yaşlanınca bedeni nasıl değişiyor?

  tur kir

  9 "Kadın ve gebelik"

  Bebekler ana rahminde nasıl büyüyorlar?

  tur kir

  10 "Abort - Kürtaj"

  Nasıl yapılıyor ve Allahın sözü bu konuda ne diyor?

  Önemli: Bu ders için ayrıca bir video klip var:
  Video klip

  tur kir

  11 "Gebelik önleme metodları"

  Kimse istemeyerek gebe kalmasın

  tur kir

  ... menüye dön

  İLYAS'ın hayatı

  1 Giriş:
  Kral Ahav'ın zamanı
  - Baal ve Astarte
  - İlyas çağrılıyor

  kir

  2 Kuraklık - Rab İlyas'ı besliyor - Sarefat'taki dul kadın

  kir

  3 Karmel Dağında - İlyas Baal'ın peygamberleri ile karşılaşıyor

  kir

  4 İlyas kaçıyor - Rab ona yeni görevler veriyor

  kir

  5 Navot'un üzüm bağı - kral Ahav'ın ölümü

  kir

  6 İlyas'ın son günleri

  kir

  ... menüye dön

  DANİEL kitabı

  Giriş - Babil emperatorluğu, Yeruşalim'in yıkılışı, sürgünlük zamanı

  kir

  Dan 1 - Daniel ve üç arkadaşı; 10 gün deneme

  kir

  Dan 2 - Nebukadnezzar'ın gördüğü heykel

  kir

  Dan 3 - Şadrak, Mişak ve Abed-Nego ateşli fırında

  kir

  Dan 4 - Nebukadnezar'ın alçaltılması

  kir

  Dan 5 - Belşazar'ın büyük sofrası; duvardaki el yazısı

  kir

  Dan 6 - Kral Daryus; Daniel aslan çukurunda

  kir

  ... menüye dön

  AÇIKLAMA (Esinleme, Vahiy) kitabı

  1 Giriş
  - Yuhanna'nın zamanı; Romalı emperatorlar; kilisenin durumu v.s.

  tur kir

  2 bölüm 1
  - İsa'nın görünmesi; yedi kilise

  tur

  3 bölüm 2-3
  - yedi kiliseye mektup

  tur

  4 bölüm 4-5
  - Allahın kral iskemlesi, kuzu ve tomar

  tur

  5 bölüm 6
  - yedi mühür

  tur

  6 bölüm 7
  - 144.000 kişi ve büyük kalabalık

  tur

  7 bölüm 8
  - yedi borazan; 1.-4. borazan

  tur

  8 bölüm 9
  - yedi borazan; 5.-7. borazan

  tur

  9 bölüm 10-11
  - büyük melek ve tomar; iki şahit

  tur

  10 bölüm 12-13
  - kadın, çocuk ve ejder; canavarlar ve sahte peygamber

  tur

  11 bölüm 14
  - kuzu ile 144.000 kişi; üç melek, dünyanın harmanı

  tur

  12 bölüm 15-16
  - yedi tas

  tur

  13 bölüm 17-18
  - kadın ve canavar; Babilin yıkılması

  tur

  14 bölüm 19
  - göklerin açılması ve beyaz beygirlinin görünmesi

  15 bölüm 20
  - Şeytanın bağlanması, 1000 sene ve sonsuz davalama

  16 bölüm 21-22
  - Yeni Yeruşalim, yaşam ırmağı ve son sözler

  ... menüye dön

  GÜDÜCÜLER için kurs

  1 "BG'daki güdücülere uyarı"

  tur kir

  2 "İsa ve kilise"
  - Başçoban İsa'nın örneği

  tur kir

  3 "Kilisenin işi nedir?"
  - Kilisenin en baştaki beş görevi

  tur kir

  4 "Kilisenin organizasyonu"
  - Kilise içinde görevler. Kim el koyabilir?

  tur kir

  5 "Birlik ve ruhsal vergiler"
  - Kilisenin içinde vergiler ve görevler

  tur kir

  6 "Kilise nasıl güdülür"
  - Güdücülerin işi

  tur kir

  7 "Timoteyus'ta bir gezi"
  - Timoteyus ve Titus mektuplarından güdücülere akıl

  tur kir

  8 "Çoban, ihtiyar, menecır"
  - Güdücülük görevine üç farklı bakış

  tur kir

  9 "Ruhsal yetki nasıl kazanılır?"
  - Kutsal Kitap'ta 6 kişinin hayatından dersler

  tur kir

  10 "Güdücüler için on emir"
  - Güdücüler aralarında nasıl anlaşma olabilir?

  tur kir

  bütün dersler (tek bir ZIP dosyası)

  kir

  ... menüye dön

  Ibraniler mektubu

  1 Giris tur
  2 bölüm 1-7 tur
  3 bölüm 7: Melki-Zedek tur
  4 bölüm 8-10 tur
  5 bölüm 11 tur
  6 bölüm 12-13 tur

  ... menüye dön

  Değişik konular

  Zincirde bir halkasın
  Küçük sayılan ruhsal hizmetlerin önemi

  tur kir

  KK'ta genç iman kahramanları

  tur

  Yuhanna inciline giriş

  tur

  Yesaya 53

  tur

  Mesihçi ahlakına giriş

  tur

  Samiriyeliler kimdir?

  İncil'de adı geçen Samiriye halkı hakkında bir ders. Samiriyeliler nereden geldiler? Yahudilerle neden araları o kadar kötü idi? İsa onlara nasıl baktı ve davrandı? Bugün Samiriyeliler var mı?

  tur

  Dünyanın büyükleri bugün nerede?

  İsa'nın dirilişi hakkında bir prezentasyon. Krallar, şarkıcılar ve din adamları - dünyanın en büyük kişilerin nasıl öldüğünü, son olarak ne dediklerini ve nerede gömüldüğünü gösteriyor. İsa'nın dirilişi tarihsel bir hakikat olarak gösteriliyor hem de onun önemi anlatılıyor. Çok etkileyici!

  tur kir

  Gençlerimizin geleceği
  Bulgaristan çok hızlı değişmektedir. Bugünkü gençler bambaşka bir ortamda büyüyorlar. Bu ders büyükleri uyarmak istiyor ki, gençlerimize anlayış göstersinler.

  kir

  ... menüye dön

  Osnovite na müslümanstvoto

  - Bu kurs bulgar kardeşlerimizi müslümanlık konusunda aydınlatmak için hazırlandı (bütün dersler bulgarca).

  1 "Arabia predi Mohamed"
  - Arabistan'ın Muhammed'den önceki durumu

  bul

  2 "Jivotyt na Mohamed"
  - Muhammed'ın hayatı

  bul

  3 "İstoriyata na islyama"
  - Muhammed'in ölümünden sonra islamiyetin tarihi

  bul

  4 "İslyamski ucheniya"
  - islamiyetin temel öğretişleri

  bul

  5 "Pyt, istina, jivot"
  - Kuran ve Kutsal Kitap ayetleri yanyana

  bul

  bütün dersler (tek bir ZIP dosyası) bul

  ... menüye dön