Yazılı Dersler

İNCİL ve ÖĞRETİŞ

İncili doğru okuyalım tur kir
İncil nasıl yazıldı? tur kir
İncil için kısa sözlük ve konkordans tur kir
Kutsal Kitap Sözlüğü
Eski ve Yeni Antlaşma'da zor anlaşılan sözlerin açıklanması
tur
Kutsal Kitap'ta Yer Adları
Eski ve Yeni Ahit'te bütün yer adları, onun anlamı ve orada geçen büyük olaylar sıralanıyor
tur kir
İncilde birden fazla geçen kişi adları tur kir
İncil tarihi - olaylar ve kitaplar tur kir
İsa'nın benzetmeleri tur kir
İsa'nın mucizeleri tur kir
İsa Mesih'in dirilişi tur kir
Mesih hakkında peygamberlikler tur kir
İsa kimdir? İsa Allah mıdır? tur kir
YA'da Kutsal Ruh'la ilgili ayetler tur kir
Atanas iman bildirgesi - üçlübirlik hakkında tur kir
Rabbin sofrası tur kir


Rabbin Duası - 1: "Göklerdeki Babamız" tur kir
Rabbin Duası - 2: "Adın Kutsal Bilinsin" tur kir
Rabbin Duası - 3: "Senin Krallığın Gelsin" tur kir
Rabbin Duası - 4: "Senin istediğin olsun" tur kir
Rabbin Duası - 5: "Bize bugünkü ekmeğimizi ver" tur kir
Rabbin Duası - 6: "Borcumuzu bağışla" tur kir
Rabbin Duası - 7: "Bizi denemeye koyma" tur kir
bütün dersler (tek bir ZIP dosyası) tur kir


"Çobanlar geliyor... " tur kir
"Yıldıznameciler" tur kir
"Elçilerin İşleri kitabından devlet adamlarına dersler" tur kir
"Pavlus'un hayatı - zaman şeridi" tur kir
"1.Korintlilere giriş" tur kirİMANLI YAŞAM

"Rable buluşma dersleri" - 4 aylık kurs
Her gün için bir ana ayet, imanla ilgili bir örnek ya da tarhsel olay, yan ayetler ve düşündürücü sorular. Okuyucu dört ay içinde "Isa kimdir" gibi temel sorulardan, "Vaazlar nasıl hazırlanıyor" konusuna kadar ilerliyor.
Yazar: Varnali Stefan kardes

"Rable buluşma dersleri - 1.ay"
- imanda ilk adımlar
tur kir
"Rable buluşma dersleri - 2.ay"
- Rabde büyümek
tur kir
"Rable buluşma dersleri - 3.ay"
- Rabbin işlerine hayran kal !
tur kir
"Rable buluşma dersleri - 4.ay"
- Kutsal Kitap'i daha iyi anlamak
tur kir
"52 defa Sevinç"
- kisa sevindirici olaylar (PDF formatında)
tur kir
"Kurtulmak için ne yapmalıyım?" tur kir
"Temel Sorular"
- imana yeni gelenler için en önemli bilgiler
tur kir
"Gökteki Babandan sana bir mektup" tur kir
"Hristiyanlığın ABC'si"
- yeni imanlılar için kolay bir kurs
tur kir
"Mesihteki serbestliğe 8 adım"
- eski bağlılıklardan kurtulmak
tur kir
"Ruhsal disiplin"
- dokuz tane ders
tur kir
"Ruhsal savaş"
- yeni imanlılar için 9 ders (ZIP dosyası)
tur kir
"İsa'yla yürümek"
- 30 günlük dersler ve dualar
tur kir
"Atasözlerden dersler" tur kir
"Dili zaptetmek"
- küçük broşür
tur kir
"Abort"
- imanlılar için bir broşür
tur kir
"İmanlı düğünler"
- Evlilik, nikah, düğünler hakkında fikirler
tur kir
"Ölüm ve cenaze adetleri"
- imanlı nasıl gömülsün; ölülerden korku
tur kir
"Rüyalar - Rab'den mi, değil mi?" tur kir
"Rab hanelerimiz için ne diyor?"
- yeni imanlılar için önemli bilgiler
tur kir
"Kötü Ruhlar" - çok detaylı bir kurs; içinde şu konular işleniyor:
(1) "Kötü ruhlarla ilgili sorular"
(2) "Ruhsal akıldanecilik"
(3) "İnsanı Şeytana bağlayan işler"
(4) Kötü ruh grupları"
tur kirKİLİSE konuları

"Kilise nedir?" tur kir
"Kilise nasıl sağlam olacak?" - Efes 4 üzerine tur kir
"Kilise için hanenin önemi" tur kir
"Kilise İsrail midir?" tur kir
"Kilise tarihi: denominasyonlar" tur kir
"Kilise tarihi: misyonerlik " tur kir
"Tanrının misyon yüreği " tur kir
"Birlik" - asıl birliği nasıl oluşturabiliriz? tur kir
Tapınma semineri tur kirKADIN konuları

"Erdemlı kadın"
- Süleymanın Özdeyişleri bölüm 31
- çok geniş bir öalışma, çok resimli
tur kir
"İmanlı Bebek Kutlaması"
- 'Meryem Ana Sofrası' yerine
tur kir
"Kilisede kadının yeri" tur kir
"Kadın derslerinin önemi"
- güdücüler bu dersi öğrenneli
tur kir
"Samo majete li mogat da badat lideri?" - bulgarca bul
"Kocam için bir dua" tur kir
"Senin yerin" kirGENÇLİK konuları

"Tatlı boyunduruk"
- evlilik hakkında broşür (56 sayfa A5)
turESKİ ANTLAŞMA - temel dersleri

`
(1) Eski Ahit'e giriş tur kir
(2) Eski Ahit Tarihi tur kir
(3) Yaratılış kitabı tur kir
(4) İsrail halkının cinsleri tur kir
(5) Musa'nın kanunu tur kir
(6) Bayramlar tur kir
bütün dersler (ZIP) - (38 sayfa A4) tur kirSÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ

 1. konu: "Bilgelik ve akılsızlık" tur kir
 2. konu: "Grup baskıları" tur kir
 3. konu: "Haneler - anne, baba, evlat ilişkileri" tur kir
 4. konu: "Dilinin kuvvetini bil!" tur kir
 5. konu: "Tembellik ve çalışkanlık" tur kir
 6. konu: "Zenginlik ve para" tur kir
 7. konu: "Öfke, sinir ve kavga" tur kir
 8. konu: "İnsanın yüreği" tur kir
 9. konu: "Kötü karakter" tur kir
10. konu: "Mutluluk" tur kir
bütün dersler - (46 sayfa A4) tur kirROMALILAR mektubu
- Soru / cevap biçiminde bir kurs; ancak ciddi öğrenciler içindir.
(20 sayfa A4 - 220 KB)
tur kir
EFESLİLER mektubu
- Soru / cevap biçiminde bir kurs; ancak ciddi öğrenciler içindir. / (40 sayfa A5 - 230 KB)
tur kir
YAKUP mektubu
- soru cevap biçiminde çok kolay bir kurs; yeni başlayanlar için / (15 sayfa A4 - 150 KB)
tur kir
1.PETRUS mektubu
- soru cevap biçiminde kolay bir kurs
(18 sayfa A4 - 105 KB)
tur kir

Sayfanın başına dön -->