Dersler

Menü:

Son bindirilen dosyalar:

"Neden 2 Paskalya ?
Birçok kişi Mesih'n diriliş Bayramı'na bakıp, "Neden bütün Hristiyanlar onu aynı günde kutlamıyorlar" diye sorarlar. Bu dosyada onun tarihsel sebeplerini araştırıyoruz.

tur kir

YAKUP mektubu
15 derslik, resimli, özellikle grup çalışmaları için yazılmış bir kurs

tur kir

İNCİL ve ÖĞRETİŞ

İncili doğru okuyalım

tur kir

İncil nasıl yazıldı?

tur kir

İncil tarihi - olaylar ve kitaplar

tur kir

İsa'nın benzetmeleri

tur kir

İsa'nın mucizeleri

tur kir

İsa Mesih'in dirilişi

tur kir

Mesih hakkında peygamberlikler

tur kir

İsa kimdir? İsa Allah mıdır?

tur kir

YA'da Kutsal Ruh'la ilgili ayetler

tur kir

Rabbin sofrası

tur kir

Dua edelim - ama nasıl ve ne için ?

tur kir

TEMEL konular

"Temel Sorular"
- imana yeni gelenler için en önemli bilgiler

tur kir

"Kurtulmak için ne yapmalıyım?"

tur kir

"Gökteki Babandan sana bir mektup"

tur kir

"Hristiyanlığın ABC'si"
- yeni imanlılar için kolay bir kurs

tur kir

"Mesihteki serbestliğe 8 adım"
- eski bağlılıklardan kurtulmak

tur kir

"Ruhsal disiplin"
- dokuz tane ders

tur kir

"Ruhsal savaş"
- yeni imanlılar için 9 ders (ZIP dosyası)

tur kir

"Atasözlerden dersler"

tur kir

"Dili zaptetmek"
- küçük broşür

tur kir

"Rab hanelerimiz için ne diyor?"
- yeni imanlılar için önemli bilgiler

tur kir

"Kötü Ruhlar" - çok detaylı bir kurs; içinde şu konular işleniyor:
(1) "Kötü ruhlarla ilgili sorular"
(2) "Ruhsal akıldanecilik"
(3) "İnsanı Şeytana bağlayan işler"
(4) Kötü ruh grupları"

tur kir

Rabbin duası

1 - "Göklerdeki Babamız"

tur kir

2 - "Adın Kutsal Bilinsin"

tur kir

3 - "Senin Krallığın Gelsin"

tur kir

4 - "Senin istediğin olsun"

tur kir

5 - "Bize bugünkü ekmeğimizi ver"

tur kir

6 - "Borcumuzu bağışla"

tur kir

7 - "Bizi denemeye koyma"

tur kir

bütün dersler (tek bir ZIP dosyası)

tur kir

ÖZEL konular

"Noel/Doğuş Bayramı putperest bir adet midir?"

tur kir

"Kırmızı düve (inek) heyecanı"

tur kir

"Tenleşme - Tanrı'nın beden alması"
Yazar: Gürhan Demir

tur kir

"İsa'ya Baba diyebilir miyiz ?"
Yazar: Enver kardeş (Münih)

tur kir

Atanas iman bildirgesi - üçlübirlik hakkında

tur kir

"Çobanlar geliyor... "

tur kir

"Yıldıznameciler"

tur kir

"Abort (Kürtaj)"
- imanlılar için bir broşür

tur kir

"İmanlı düğünler"
- Evlilik, nikah, düğünler hakkında fikirler

tur kir

"Ölüm ve cenaze adetleri"
- imanlı nasıl gömülsün; ölülerden korku

tur kir

"Rüyalar - Rab'den mi, değil mi?"

tur kir

"Elçilerin İşleri kitabından devlet adamlarına dersler"

tur kir

"Pavlus'un hayatı - zaman şeridi"

tur kir

"1.Korintlilere giriş"

tur kir

"Yaşam Kitabı - nedir ve adın orada yazılı mıdır?"

tur kir

İMANLI YAŞAM

"52 defa Sevinç"
- kisa sevindirici olaylar (PDF formatında)

tur kir

"İsa'yla yürümek"
- 30 günlük dersler ve dualar

tur kir

"Rable buluşma dersleri" - 4 aylık kurs
Her gün için bir ana ayet, imanla ilgili bir örnek ya da tarhsel olay, yan ayetler ve düşündürücü sorular. Okuyucu dört ay içinde "Isa kimdir" gibi temel sorulardan, "Vaazlar nasıl hazırlanıyor" konusuna kadar ilerliyor.
Yazar: Varnalı Stefan kardes

"Rable buluşma dersleri - 1.ay"
- imanda ilk adımlar

tur kir

"Rable buluşma dersleri - 2.ay"
- Rabde büyümek

tur kir

"Rable buluşma dersleri - 3.ay"
- Rabbin işlerine hayran kal !

tur kir

"Rable buluşma dersleri - 4.ay"
- Kutsal Kitap'i daha iyi anlamak

tur kir

KİLİSE konuları

"Kilise nedir?"

tur kir

"Kilise nasıl sağlam olacak?" - Efes 4 üzerine

tur kir

"Kilise için hanenin önemi"

tur kir

"Kilise İsrail midir?"

tur kir

"Kilise tarihi: denominasyonlar"

tur kir

"Kilise tarihi: misyonerlik"

tur kir

"Tanrının misyon yüreği"

tur kir

"Birlik" - asıl birliği nasıl oluşturabiliriz?

tur kir

Tapınma semineri

tur kir

KADIN konuları

"Erdemlı kadın"
- Süleymanın Özdeyişleri bölüm 31
- çok geniş bir öalışma, çok resimli

tur kir

"İmanlı Bebek Kutlaması"
- 'Meryem Ana Sofrası' yerine

tur kir

"Kilisede kadının yeri"

tur kir

"Kadın derslerinin önemi"
- güdücüler bu dersi öğrenneli

tur kir

"Kocam için bir dua"

tur kir

"Senin yerin"

kir

"Ester sofrası - KK'ta dört kadın"

tur kir

GENÇLİK konuları

"Tatlı boyunduruk"
- evlilik hakkında broşür (56 sayfa A5)

tur

ESKİ ANTLAŞMA - giriş

(1) Eski Ahit'e giriş

tur kir

(2) Eski Ahit Tarihi

tur kir

(3) Yaratılış kitabı

tur kir

(4) İsrail halkının cinsleri

tur kir

(5) Musa'nın kanunu

tur kir

(6) Bayramlar

tur kir

bütün dersler (ZIP) - (38 sayfa A4)

tur kir

Peygamberlerin Hayatı

Soru-cevap biçimde; zorluk derecesi: kolay
- ayetlerin içeriğini bulup boşluklara yazmak
- Türkçe harflerle - hazırlayan: Mitko (Sliven/BG)

Yaratılış - Nuh - İbrahim - Esav - Yakup - Yusuf (1.bölüm) - Yusuf (2.bölüm) - Musa - On Buyruk - Yeşu - Hakimler - Rut - Samuel - Davut - Süleyman - İlyas - Elişa - Ezra - Nehemya - Ester - Eyup
Test 1
bütün dersler birden (ZIP)

tur

Süleyman'ın ÖZDEYİŞLERİ

1. konu: "Bilgelik ve akılsızlık"

tur kir

2. konu: "Grup baskıları"

tur kir

3. konu: "Haneler - anne, baba, evlat ilişkileri"

tur kir

4. konu: "Dilinin kuvvetini bil!"

tur kir

5. konu: "Tembellik ve çalışkanlık"

tur kir

6. konu: "Zenginlik ve para"

tur kir

7. konu: "Öfke, sinir ve kavga"

tur kir

8. konu: "İnsanın yüreği"

tur kir

9. konu: "Kötü karakter"

tur kir

10. konu: "Mutluluk"

tur kir

bütün dersler - (46 sayfa A4)

tur kir

YAKUP mektubu

15 derslik, resimli, özellikle grup çalışmaları için yazılmış bir kurs

tur kir


Soru-Cevap biçiminde kurslar

ROMALILAR mektubu
- Soru / cevap biçiminde bir kurs; ancak ciddi öğrenciler içindir.
(20 sayfa A4 - 220 KB)

tur kir

EFESLİLER mektubu
- Soru / cevap biçiminde bir kurs; ancak ciddi öğrenciler içindir. / (40 sayfa A5 - 230 KB)

tur kir

YAKUP mektubu
- soru cevap biçiminde çok kolay bir kurs; yeni başlayanlar için / (15 sayfa A4 - 150 KB)

tur kir

1.PETRUS mektubu
- soru cevap biçiminde kolay bir kurs
(18 sayfa A4 - 105 KB)

tur kir

Diri Su - CD serisi

1. Seri:
"Kurtuluş ile ilgili Temel Bilgiler"

1 Nereden - Ne için - Nereye ?
2 Günah nedir ?
3 İnsanların en büyük şansı
4 Allah susuyor mu ?
5 İsa Kral olan ve O'nun krallığı (1.Kısım)
6 İsa Kral olan ve O'nun krallığı (2.Kısım)
7 İsa Allahın Oğlu ve dünyanın kurtarıcısı
8 Kurtuluş yolu: Rabbe dönmek ve yeniden doğmak

Bütün dersleri arka arkaya dinlemek için aşağıdaki playeri kullan:

2. Seri:
"İnanlının ilk adımları"

1 Kurtulduğumu nasıl tam bilebilirim ?
2 Bir inanlı günah işlediği zaman ne olacak ?
3 İyi Çoban ve biz
4 Rab'le buluşmak - O'nu dinlemek Kutsal Kitapta
5 Rab'le buluşmak - Duada O'nunla konuşmak
6 Kardeşlerle beraberlikte
7 Artık yeni bir program
8 Sıkıntılarda dayanmak

Bütün dersleri arka arkaya dinlemek için aşağıdaki playeri kullan:

3. Seri:
"Mesih'teki zenginliğimiz"

1 Yasanın getirdiği cezasından kurtulduk
2 Allahın çocuklar olma hakkını aldık
3 Serbest olmaya cağırıldık
4 Allahın zenginliklerine ortak olduk
5 Yaşayan bir ümidimiz var
6 Bir yardımcımız var
7 Allahın sevgisi kalplerimize döküldü
8 Allahın lütfu bize yeter

Bütün dersleri arka arkaya dinlemek için aşağıdaki playeri kullan:

4. Seri:
"İsa'nın ardından gitmek praktik olarak ne demektir"

1 İsa'nın ardından gitmek ne demektir ?
2 Rabbe itaat etmek
3 Rabbe güvenerek yaşamak
4 Hizmet etmek - (En büyük olmak)
5 Vermek almaktan daha iyidir
6 Bize emanet edileni doğru kullanmak
7 Yetkililere boyun eğilmek
8 Hayatımızı sıraya koymak - Mesih'in yargı kürsüsü

Bütün dersleri arka arkaya dinlemek için aşağıdaki playeri kullan:

5. Seri:
"İncil'e göre bir inanlılar topluluğu oluşmak"

1 İnanlılar topluluğunun anlamı nedir ?
2 İnanlılar topluluğunun işi ne olsun ?
3 İnanlılar topluluğunun değeri nedir ?
4 İnanlılar topluluğunun sırası : (1. Kısım) - Biz neye inanıyoruz ?
5 İnanlılar topluluğunun sırası : (2. Kısım) - Vaftiz ve Rabbin sofrası
6 İnanlılar topluluğunun sırası : (3. Kısım) - Sırayı korumak
7 İnanlılar topluluğunun (4. Kısım) - Yardımlaşma ve kız kardeşlerin hizmeti
8 İnanlılar topluluğunun geleceği

Bütün dersleri arka arkaya dinlemek için aşağıdaki playeri kullan:

6. Seri:
"Kutsal Kitap Kutsal Ruh için ne öğretiyor ?"

1 Kutsal Ruh kimdir ?
2 Kutsal Ruh'un gelişi
3 Kutsal Ruh'un işleyişi
4 Kutsal Ruh'ta yaşamak ve O'nda yürümek
5 Nasıl Kutsal Ruh'la dolu olabilirim ?
6 Kutsal Ruh'un verdiği bahşişler hakkında
7 Dil hediyesi hakkında İncil ne öğretiyor ?
8 Kutsal Ruh "Gerçeğin Ruh'udur"

Bütün dersleri arka arkaya dinlemek için aşağıdaki playeri kullan:

7. Seri:
"Allah'ın planına göre evlilik ve aile yaşamı"

1 Cinsselik - Nişanlılık ve Allah'ın planı (1. kısım)
1 Cinsselik - Nişanlılık ve Allah'ın planı (2. kısım)
2 Mutlu bir evliliğe giden yol (1. kısım)
2 Mutlu bir evliliğe giden yol (2. kısım)
3 Evlilikteki problemlerin çözümü (1. kısım)
3 Evlilikteki problemlerin çözümü (2. kısım)
4 Aile hayatı ve çocuk yetiştirmek (1. kısım)
4 Aile hayatı ve çocuk yetiştirmek (2. kısım)

Bütün dersleri arka arkaya dinlemek için aşağıdaki playeri kullan:

Sayfanın başına dön -->