Vaazlar

- sesli vaazı dinle. Saklamak için sağ tuşunu kullan
- vaazın sözlerini ekranda göster (türkçe harflerle)
tur - vaazın sözlerini indir, latince, yani türkçe harflerle
kir - vaazın sözlerini indir, kirilce, yani bulgar harflerle

Son eklenen vaazlar:

"Ölümden sonra ne?" - 1. Fukara Lazar benz.
Luka 16:19-31
"Her zaman sevinin !"
Fil 4:4-7

AÇIKLAMA (Vahiy)
kitabından ruhsal savaş dersleri

1:4-6 "Isa hakkinda 7 hakikat"

1:12-20 "Insanoğlu'na benzeyen"

2:1-7 "EFES kilisesi"

2:8-11 "İZMİR kilisesi"

2:12-17 "BERGAMA kilisesi"

2:18-29 "TİYATİRA kilisesi"

3:1-6 "SARDİS kilisesi"

3:7-13 "FILADELFIYA kilisesi"

3:14-22 "LAODIKYA kilisesi"

4:1-12 "Allahın krallık odası - Tapınma nedir?"

5:1-14 "Aslan ile Kuzu - Mesihin tabiatı ve müjdenin özü"

6:1-8 "Yedi mühür serisi - Dört beygir"

6:9-11 "Yedi mühür serisi - 5. mühür"

7:1-17 "144.000 ve büyük kalabalık"

7 "Mühürlenmiş kuzular"

12:1-12 "Kırmızı ejder ve şanlı kadın"

13:1-9 "Denizden çıkan canavar"

13:11-18 "Topraktan çıkan canavar"

13:12-14 "Canavarın putu evlerimizde"

19:6-9 "Mahalle düğünleri ve gökteki düğün"

... menüye dön

"Kaos kilisesi Korint"
1.KORİNTLİLER mektubu

1:1-9 "Selamlar ve şükranlar"

1:10-17 "Bölünmeler"

1:17-25 "Haçın haberi"

1:26-31 "Çapulcular takımı"

2:1-5 "Zayıflıkta müjdelemek"

2:6-10 "Allahın bilgisi"

2:10-16 "Apostollar ve Kutsal Ruh"

3:1-4 "Süt ve et"

3:5-15 "Ateş düştü mü, kilisen ayakta kalacak mı?"

3:16-17 "Allahın evini yıkanlar"

3:16 "Rabbin tapınağı biziz - Haleluya !"

3:18-20 Pavlus: "Vaizlere bir çift sözüm var !"

... menüye dön

"İmanlının şanlı hayatı"
2.KORİNTLİLER mektubundan

1:15-22 "Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun!"

2:14-16 "Mesihin yengi alayında"

3:1-3 "Mesihin mektuplarıyız"

3:6-17 "Derece derece şanlılık"

3:18 "Mesih'in aynaları"

4:1-5 "Mesihin şahidi - insanların hizmetçisi"

4:5-6 "Allahın aydınlığı yüreklerimizde"

4:7-12 "Çömlek kaplardaki hazineler"

4:13-18 "İman ettim, onun için konuştum"

4:16 - 5:10 "Kurajla Rab için yaşamak" (Richard Hibbert)

5:1-10 "Yeni evimizi giyimek"

5:11-17 "Mesihin sevgisi bizi zorluyor"

5:18-21 "Büyük transfer ve Mesihin diplomatları"

6:14-18 "Uygunsuz bondruk"

7:1 "Bedeni ve ruhu lekeleyen şeyler"

bölüm 8-9 "Para toplamak konusu"

10:3-5 "Kaleleri yıkmak"

12:1-10 "Cenneti gördüm"

... menüye dön

"Göklerin Krallığı"
MATTA incilinden

5:13-16 Tuz ve aydınlık

7:13-14 Dar kapı, dar yol - geniş kapı, geniş yol

7:21-23 Ben sizi hiç tanımadım!

7:24-27 Kaya ile kum: Büyük sıkıntıya dayanmak

10:16 Kurtlar, koyunlar, yılanlar, güvercinler

11:1-11 Yahya, İlyas ve İsa

11:28-30 "Ey bütün yorgunlar..."

12:14-21 Ezilmiş kamış - tüten fitil

12:14-21 Ezilmiş kamış (Jürg Heusser)

13:1-9 Dört toprak benzetmesi

13:44-46 Saklı hazine ve sedef boncuğu

13:47-50 Serpme Benzetmesi

15:21-28 Kenanlı kadın (Jürg Heusser)

17:1-9 İsa'nın balkandaki şanlanması

24-25 Dünyanın sonu hakkında 5 benzetme

... menüye dön

"Nişanlı mucizeler"
YUHANNA incilinden

2:1-11 1. nişan: "Kana'daki düğün"

3:1-15 "Yeniden doğmak"

4:43-54 2. nişan: "Sarayadamının oğlu"

5:1-18 3. nişan: "Beytesda'daki sakat"

6:1-59 4. nişan: "Beş ekmek ve iki balık"

6:16-21 5. nişan: "Suyun üstünde yürümek"

9:1-11 6. nişan: "Doğuştan kör adam"

11:1-45 7. nişan: "Lazar'ın dirilişi"

14:1-6 "Cenneti hazırlayan İsa"

14:1-6 Cenneti hazırlayan İsa

14:15-17 Kutsal Ruh (1)

14, 15 Kutsal Ruh (2)

14, 16 Kutsal Ruh (3)

16 Kutsal Ruh (4)

16 Kutsal Ruh (5)

... menüye dön

"Gökteki yerlerde"
EFESLİLER mektubundan

1:3-14 "Gökten gelen bereketler"

1:20 "Mesih göklerde oturuyor"

2:6 "Mesih’le birlikte göklerdeyiz"

3:10 "Gökteki kuvvetlere ilan ediyoruz"

6:12 "Gökteki kuvvetlerle savaşıyoruz"

1:15-19 "Pavlus bizim için dua ediyor"

2:1-5 "Eskiden ölü - şimdi diri"

6:10-18 "İmanlının silahları"

... menüye dön

"Mesih her meselede üstün"
İBRANİLER mektubundan

1:1-3 İsa ve peygamberler

1:4-14 İsa meleklerden üstündür

2:1-9 İsa, biz ve melekler

2:1 "Usulcacık - Rabden nasıl uzaklaşıyoruz"

2:10-18 İsa'nın kardeşleriyiz

3:1-6 İsa, Musa'dan büyüktür

3:7-19 İmansız olmayalım

4:1-13 Allah halkının dinlenmesi

4:14-16 Büyük başgörevlimiz

5:1-10 Melki-Zedek

5:11-14 İmandan düşmeyin

6:1-12 Düşenler ve tembeller

6:13-20 Allahın sözü kesindir

7:1-10 Allahın Başgörevlisi Melki-Zedek

7:11-28 İsa ve Melki-Zedek

8:1-13 Yeni başgörevlimiz İsa

9:1-10 Allahevinde bir gezi

9:11-28 Mesihin kanı

10:1-4 Mesih, kurbanlar ve Musa'nın kanunu

10:5-18 Mesihin kanı ne iş bitiriyor?

10:19-39 Mesihin kanı bize cesaret veriyor

12:1-13 Allahın terbiyesi

12:14-29 Allahtan yüz çevirmeyin

13:1-8 Son nasıhatlar 1

13:9-14 Son nasıhatlar 2

13:15-25 Son nasıhatlar 3

... menüye dön

"Kölelikten kurtulmak"
ÇIKIŞ kitabı

12:1-20 Fısıh ve Mayasız Ekmekler Bayramı

12:21-51 Mısırdan çıkmaya hazırlık

13:1-22 Mısırdan çıkarken

14:1-31 Kızıldenizden geçerken

15:1-27 Sevinç ve deneme

16:1-36 Ağlaşmalar başlıyor

17:1-16 Kayadan çıkan su

19:1-25 Özel bir halk

20:1-12 On Emir (1-5)

20:13-17 On Emir (6-10)

20:18-26 Korku ve Kurban yeri

24:1-8 Antlaşma

24:9-18 Rabbin huzurunda

31:1-11 Rabbin ustaları

32:1-35 Altın dana

33:1-23 Rab halkından ayrılıyor

34:1-35 Musa ikinci defa tabelalar alıyor

35 - 40 Rabbin evi

Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında)
... menüye dön

"Günah ve tövbe tekerleği"
HAKİMLER kitabı

b. 1-2 Giriş: Hakimlerin zamanı

3:1-7 Allah halkının arasında düşmanlar

3:8-30 Otniel, Ehud ve Şamgar

b. 4-5 Debora ve Barak, Sisera ve Yael

6:1-32 Gidyon: korkudan saklanan savaşçı

6:33 - 7:25 Gidyon: Midyan savaşı

b. 8 Gidyon'un sonu: iman ve karakter

b. 9 Avimelek - 'Antihakim'

b. 10 İsrail ve putlar

b. 11-12 Yiftah

b. 13 Şimşon: başdüşman Filistliler

b. 13 Şimşon: doğuşu

b. 14 Şimşon: birinci evliliği

b. 15 Şimşon: intikam

b. 16 Şimşon ve Delila

b. 17-18 1.ekleme: Mika ve putlar

b. 19-21 2.ekleme: Benyaminlilerin günahı

Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında)
... menüye dön

"Rabbin yüreğine göre bir adam"
DAVUD'un Hayatı

1.Sam 16 Samuel onu meshediyor

1.Sam 17 Davut ile Golyat

1.Sam 18 Davut ve Yonatan - sonsuz dostluk

1.Sam 21 Davut ve Avimelek - Ahiş'in yanında

1.Sam 25 Davut, Nabal ve Avigail

1.Sam 30 Ziglag'daki felaket

1.Sam 28 Saul'un ölümü

2.Sam 5-7 Antlaşma sandığı geri getiriliyor

2.Sam 14-15 Avşalom'un ayaklanması

Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında)
... menüye dön

İsrail'in kralları

1.Kral 3-10 Süleyman 1 - onun yükselişi

1.Kral 10-11 Süleyman 2 - onun düşmesi

1.Kral 12 Rehavam - krallık bölünüyor

1.Kral 13-14 Üç peygamber

1.Kral 14, 12 Rehavam ve Yarovam'ın krallıkları

1.Kral 16-17 Ahav ve İzevel

1.Kral 18 İlyas, Karmel Dağında

1.Kral 19 İlyas, Horev Dağında

1.Kral 20-22 Ahav'ın sonu

2.Kral 1-2 Ateş arabaları

2.Kral 2-4 Elişa'nın mucizeleri

2.Kral 4:8-12 Onun kalması için neler yapiyoruz?

2.Kral 5 Naman'ın iyileşmesi

2.Kral 6 Ruhsal Savaş

2.Kral 6-7 Dört lepralı

2.Kral 9-10 Yehu: Rabbin intikamcısı

2.Kral 11 Atalya - Ahav'ın kızı

2.Kral 13 Elişa'nın ölümü

  Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında)
... menüye dön

DANİEL kitabı

b. 1 "On gün deneme"

b. 2 "Dört dünya krallıkları ve Allahın krallığı"

b. 3 "Kompromis yok!"

b. 4 "Yedi sene ineklerle"

b. 5 "Mene, mene, tekel ve parsin"

b. 6 "Daniel, aslanlar ve sen"

b. 7 "Dört canavarı yenen İnsanoğlu"

b. 9 "7+62+1 - Daniel'in 70 haftası"

... menüye dön

Küçük peygamberler kitapları

Ester ESTER Kitabı

Yoel YOEL kitabı

Yunus YUNUS kitabı

Sefanya SEFANYA kitabı

Hagay HAGAY kitabı

Hagay 1-2 "Rabbin evi mi, kendi evlerimiz mi?"

Zekerya ZEKERYA kitabı

Malaki MALAKİ kitabı

... menüye dön

Ayetler üzerine vaazlar

Yar 1:26-27 Allahın suretinde yaratıldık

Mezmur 16 Rabbe sığındım

tur

Mezmur 37 Kötülere imrenme

tur

Sül. 6:16-19 Allahın nefret ettiği şeyler

tur

Yeşaya 9:1-7 Bize bir çocuk doğacak...

tur

Hez 47:1-12 Daha derin sulara dal !

tur

Lu 5:1-11 İsa ilk öğrencilerine çağırıyor

Lu 10:38-42 Meryem ile Marta

Lu 11:33-36 Ruhsal gözlerimize dikkat edelim

Lu 16:1-13 Sahtekar idarecí benzetmesi

Apo 4-15 Barnabaslar olalım

Rom 5:1-2 Kurtulusun faydaları

Rom 5:3-6 Imanda büyümek için 5 adım

Rom 5:12-21 Önce ve sonra - Allahın sevgisi

Rom 8:26-34 İki şefaatçımız

Rom 8:28-30 Kaderimiz İsa

Gal 2:20 Mesihle birlikte haça gerildim

Fil 2:12-13 Kurtuluşunuzu tamamlayın

Fil 3:10-11 Dirilişin kuvvetini anlamak

Fil 4:4-7 Her zaman sevinin !

Kol 1:9-13 Pavlus bizim için dua ediyor

Titus 2:1-6 Yaşlılar ve gençler, kadınlar ve erkekler

Yakup 4:16-18 Rabbin dua savaşçıları: İlyas ve sen

1.Pet 2:1-10 Bekleme odasından çıkmak

2.Pet 1:3-10 İmanda büyümek

1.Yuh 1:5-10 Aydınlıkta yürümek

1.Yuh 2:12-14 İmanlının üç yaşı

... menüye dön

Konu üzerine vaazlar

  Allah kimdir?

  Balam'ın hayatı

  Birlik şarttır

  Cehennem

  Cennet nasil olacak?

  Dört defa son buyruk

  Dünyanın Sonu

  Dünyayı yendik

  Düşmanını Tanı

  Eski Antlaşma'da diriliş anlayışı

  Fal bakmak (Jürg Heusser)

  Gururun yedi yüzü

  Günah nedir

  İkinci kuşak imanlı olmak

  İmanlı ve mallar

  İman etmeyenlere nasıl bakmalıyız?

  "İmanda miyim ?" - on tane test

  İsa Mesih ve dinler

  İsa'nın dirilişi ve müjdeleme

  İyi işler yasak mi, acaba?

  Kendini dizginlemek (Jürg Heusser)

  Kıskançlık

  'Kriza' hakkında düşünceler

  Kurbanlar ve adaklar

  Mecdelli Meryem

  Örnek olmak

  Rab için işlemek

  Ruhla yaşamak

  Sevgi nedir

  Topluluk bir ailedir

  Vaftiz hakkında iki vaaz

  Vaftiz hakkında altı benzetme

  Yarışı bitir!

  Yedi kere kilise

  Yiyip bitiren bir ateş

Kısa Vaazlar:

  Acı çekmek

  Çabuk affetmek

  Çekişler

  Eskiyi brakmak

  Günahı açıklamak

  İki ağaç - emin olmamak

  Kanunu korumayanlar

  Tanrıyı denemek

... menüye dön