Vaazlar

- sesli vaazı dinle. Saklamak için sağ tuşunu kullan
- vaazın sözlerini ekranda göster (türkçe harflerle)
tur - vaazın sözlerini indir, latince, yani türkçe harflerle
kir - vaazın sözlerini indir, kirilce, yani bulgar harflerle


Son eklenen vaaz:

"Tuz ve aydınlık"
Matta 5:13-16

AÇIKLAMA (Vahiy) kitabından ruhsal savaş dersleri

2:1-7 "EFES kilisesi" tur kir
2:8-11 "İZMİR kilisesi" tur kir
2:12-17 "BERGAMA kilisesi" tur kir
2:18-29 "TİYATİRA kilisesi" tur kir
3:1-6 "SARDİS kilisesi" tur kir
3:7-13 "FILADELFIYA kilisesi" tur kir
3:14-22 "LAODIKYA kilisesi" tur kir
4:1-12 "Allahin krallik odasi - Tapinma nedir?" tur kir
5:1-14 "Aslan ile Kuzu - Mesihin tabiati ve müjdenin özü" tur kir
Açık 12 "Kırmızı ejder ve şanlı kadın" tur kir
Açık 13 "Denizden çıkan canavar" tur kir
Açık 13 "Topraktan çıkan canavar" tur kir
Açık 13 "Canavarın putu evlerimizde" tur kir
Açık 7 "Mühürlenmiş kuzular"
Açık 7 "Büyük sıkıntıya dayanmak" tur kir
19:6-9 "Mahalle düğünleri ve gökteki düğün"

"İmanlının şanlı hayatı" - 2.KORİNTLİLER mektubundan

1:15-22 "Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun!" tur kir
2:14-16 "Mesihin yengi alayında" tur kir
3:1-3 "Mesihin mektuplarıyız" tur kir
3:6-17 "Derece derece şanlılık" tur kir
3:18 "Mesih'in aynaları" tur kir
4:1-5 "Mesihin şahidi - insanların hizmetçisi" tur kir
4:5-6 "Allahın aydınlığı yüreklerimizde" tur kir
4:7-12 "Çömlek kaplardaki hazineler" tur kir
4:13-18 "İman ettim, onun için konuştum" tur kir
5:1-10 "Yeni evimizi giyimek" tur kir
5:11-17 "Mesihin sevgisi bizi zorluyor" tur kir
5:18-21 "Büyük transfer ve Mesihin diplomatları" tur kir
6:14-18 "Uygunsuz bondruk" tur kir
7:1 "Bedeni ve ruhu lekeleyen şeyler" tur kir
bölüm 8-9 "Para toplamak konusu" tur kir
10:3-5 "Kaleleri yikmak" tur kir
12:1-10 "Cenneti gördüm" tur kir

"Nişanlı mucizeler" - YUHANNA incilinden

2:1-11 1. nişan: "Kanadaki düğün" tur kir
4:43-54 2. nişan: "Sarayadamının oğlu" tur kir
5:1-18 3. nişan: "Beytesda'daki sakat" tur kir
6:1-59 4. nişan: "Beş ekmek ve iki balık" tur kir
6:16-21 5. nişan: "Suyun üstünde yürümek" tur kir
9:1-10 6. nişan: "Doğuştan kör adam" tur kir
11:1-45 7. nişan: "Lazar'ın dirilişi" tur kir
14:1-6 "Cenneti hazırlayan İsa" tur kir

"Gökteki yerlerde" - EFESLİLER mektubundan

1:3-14 "Gökten gelen bereketler" tur kir
1:20 "Mesih göklerde oturuyor" tur kir
2:6 "Mesih’le birlikte göklerdeyiz" tur kir
3:10 "Gökteki kuvvetlere ilan ediyoruz" tur kir
6:12 "Gökteki kuvvetlerle savaşıyoruz" tur kir
1:15-19 "Pavlus bizim için dua ediyor" tur kir
6:10-18 "İmanlının silahları"   tur kir

"Mesih her meselede üstün" - İBRANİLER mektubundan

1:1-3 İsa ve peygamberler tur kir
1:4-14 İsa meleklerden üstündür tur kir
2:1-9 İsa, biz ve melekler   tur kir
2:1 "Usulcacık - Rabden nasıl uzaklaşıyoruz" tur kir
2:10-18 İsa'nın kardeşleriyiz tur kir
3:1-6 İsa, Musa'dan büyüktür   tur kir
3:7-19 İmansız olmayalım tur kir
4:1-13 Allah halkının dinlenmesi tur kir
4:14-16 Büyük başgörevlimiz tur kir
5:1-10 Melki-Zedek   tur kir
5:11-14 İmandan düşmeyin tur kir
6:1-12 Düşenler ve tembeller tur kir
6:13-20 Allahın sözü kesindir tur kir
7:1-10 Allahın Başgörevlisi Melki-Zedek   tur kir
7:11-28 İsa ve Melki-Zedek   tur kir
8:1-13 Yeni başgörevlimiz İsa   tur kir
9:1-10 Yeryüzündeki Allahevi   tur kir
9:11-28 Mesihin kanı   tur kir
10:1-4 Mesih, kurbanlar ve Musa'nın kanunu tur kir
10:5-18 Mesihin kanı ne iş bitiriyor?   tur kir
10:19-39 Mesihin kanı bize cesaret veriyor tur kir
12:1-13 Allahın terbiyesi   tur kir
12:14-29 Allahtan yüz çevirmeyin tur kir
13:1-8 Son nasıhatlar 1 tur kir
13:9-14 Son nasıhatlar 2 tur kir
13:15-25 Son nasıhatlar 3   tur kir

DANİEL kitabı

bölüm 1 "On gün deneme" tur kir
bölüm 2 "Dört dünya krallıkları ve Allahın krallığı" tur kir
bölüm 3 "Kompromis yok!" tur kir
bölüm 4 "Yedi sene ineklerle" tur kir
bölüm 5 "Mene, mene, tekel ve parsin" tur kir
bölüm 6 "Daniel, aslanlar ve sen" tur kir
bölüm 7 "Dört canavarı yenen İnsanoğlu" tur kir
bölüm 9 "7+62+1 - Daniel'in 70 haftası" tur kir

ÇIKIŞ kitabı

12:1-20 Fısıh ve Mayasız Ekmekler Bayramı   tur kir
12:21-51 Mısırdan çıkmaya hazırlık   tur kir
13:1-22 Mısırdan çıkarken   tur kir
14:1-31 Kızıldenizden geçerken   tur kir
15:1-27 Sevinç ve deneme   tur kir
16:1-36 Ağlaşmalar başlıyor   tur kir
17:1-16 Kayadan çıkan su tur kir
19:1-25 Özel bir halk   tur kir
20:1-12 On Emir (1-5)   tur kir
20:13-17 On Emir (6-10) tur kir
20:18-26 Korku ve Kurban yeri   tur kir
24:1-8 Antlaşma   tur kir
24:9-18 Rabbin huzurunda tur kir
31:1-11 Rabbin ustaları   tur kir
32:1-35 Altın dana   tur kir
33:1-23 Rab halkından ayrılıyor   tur kir
34:1-35 Musa ikinci defa tabelalar alıyor   tur kir
Böl. 35-40 Rabbin evi   tur kir
  Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında)   turkir

HAKİMLER kitabı

1:1 - 2:23 Giriş: Hakimlerin zamanı   tur kir
3:1-7 Allah halkının arasında düşmanlar   tur kir
3:8-30 Otniel, Ehud ve Şamgar   tur kir
4:1 - 5:31 Debora ve Barak, Sisera ve Yael   tur kir
6:1-32 Gidyon: korkudan saklanan savaşçı tur kir
6:33 - 7:25 Gidyon: Midyan savaşı   tur kir
8:1-35 Gidyon'un sonu: iman ve karakter   tur kir
9:1-32 Avimelek - 'Antihakim'   tur kir
10:1-18 İsrail ve putlar   tur kir
11:1 - 12:7 Yiftah   tur kir
13:1-25 Şimşon: doğuşu   tur kir
14:1-20 Şimşon: birinci evliliği tur kir
15:1-25 Şimşon: intikam   tur kir
16:1-25 Şimşon ve Delila tur kir
17:1 - 18:31 1.ekleme: Mika ve putlar   tur kir
19:1 - 21:25 2.ekleme: Benyaminlilerin günahı   tur kir
  Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında)   turkir

Davud'un Hayatı

1.Sam 16 Samuel onu meshediyor tur kir
1.Sam 17 Davut ile Golyat tur kir
1.Sam 18 Davut ve Yonatan - sonsuz dostluk tur kir
1.Sam 21 Davut ve Avimelek - Ahiş'in yanında   tur kir
1.Sam 25 Davut, Nabal ve Avigail   tur kir
1.Sam 30 Ziglag'daki felaket   tur kir
1.Sam 28 Saul'un ölümü   tur kir
2.Sam 5-7 Antlaşma sandığı geri getiriliyor   tur kir
2.Sam 14-15 Avşalom'un ayaklanması   tur kir
  Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında)   tur kir

İsrail'in kralları

1.Kral 3-10 Süleyman 1 - onun yükselişi   tur
1.Kral 10-11 Süleyman 2 - onun düşmesi   tur
1.Kral 12 Rehavam - krallık bölünüyor   tur
1.Kral 13-14 Üç peygamber   tur
1.Kral 14, 12 Rehavam ve Yarovam'ın krallıkları   tur
1.Kral 16-17 Ahav ve İzevel   tur
1.Kral 18 İlyas, Karmel Dağında   tur
1.Kral 19 İlyas, Horev Dağında   tur
1.Kral 20-22 Ahav'ın sonu   tur
2.Kral 1-2 Ateş arabaları   tur
2.Kral 2-4 Elişa'nın mucizeleri   tur
2.Kral 5 Naman'ın iyileşmesi   tur
2.Kral 6 Ruhsal Savaş   tur
2.Kral 6-7 Dört lepralı   tur
2.Kral 9-10 Yehu: Rabbin intikamcısı   tur
2.Kral 11 Atalya - Ahav'ın kızı   tur
2.Kral 13 Elişa'nın ölümü   tur
  Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında)   tur

Küçük peygamberler kitapları

Ester ESTER Kitabı   tur kir
Yoel YOEL kitabı   tur kir
Yunus YUNUS kitabı   tur kir
Sefanya SEFANYA kitabı   tur kir
Hagay HAGAY kitabı   tur kir
Hagay 1-2 "Rabbin evi mi, kendi evlerimiz mi?" tur kir
Zekerya ZEKERYA kitabı   tur kir
Malaki MALAKİ kitabı   tur kir

Ayetler üzerine vaazlar

Yar 1:26-27 Allahın suretinde yaratıldık tur kir
Mezmur 16 Rabbe sığındım tur kir
Mezmur 37 Kötülere imrenme tur kir
Sül. 6:16-19 Allahın nefret ettiği şeyler tur kir
Hez 47:1-12 Daha derin sulara dal ! tur kir
Mat 5:13-16 Tuz ve aydınlık tur kir
Mat 7:13-14 Dar kapı, dar yol - geniş kapı, geniş yol tur kir
Mat 7:21-23 Ben sizi hiç tanımadım!
Mat 7:24-27 Kaya ile kum: gelecek baskılar   tur kir
Mat 10:16 Kurtlar, koyunlar, yılanlar, güvercinler
Mat 11:1-11 Yahya, İlyas ve İsa tur kir
Mat 11:28-30 Hafif bondruk tur kir
Mat 12:14-21 Ezilmiş kamış - tüten fitil tur kir
Mat 12:14-21 Ezilmiş kamış (Jürg Heusser)   tur kir
Mat 13 Dört toprak benzetmesi   tur kir
Mat 13:44-46 Saklı hazine ve sedef boncuğu tur kir
Mat 13 Serpme Benzetmesi   tur kir
Mat 15:21-28 Kenanli kadin (Jürg Heusser)   tur kir
Mat 17:1-9 İsa'nın balkandaki şanlanması tur kir
Mat 24-25 Dünyanın sonu hakkında 5 benzetme   tur kir
Lu 5:1-11 İsa ilk öğrencilerine çağırıyor tur kir
Lu 10:38-42 Meryem ile Marta tur kir
Lu 11:33-36 Ruhsal gözlerimize dikkat edelim tur kir
Lu 16:1-13 Sahtekar idarecí benzetmesi tur kir
Yuh 14:1-6 Cenneti hazırlayan İsa   tur kir
Yuh 14:15-17 Kutsal Ruh (1)   tur kir
Yuh 14, 15 Kutsal Ruh (2)   tur kir
Yuh 14, 16 Kutsal Ruh (3)   tur kir
Yuh 16 Kutsal Ruh (4)   tur kir
Yuh 16 Kutsal Ruh (5)   tur kir
Apo 4-15 Barnabaslar olalım tur kir
Rom 5:12-21 Bebekler günahlı mı? tur kir
Rom 8:26-34 İki şefaatçımız tur kir
Rom 8:28-30 Kaderimiz İsa tur kir
Fil 2:12-13 Kurtuluşunuzu tamamlayın tur kir
Fil 3:10-11 Dirilişin kuvvetini anlamak tur kir
Kol 1:9-13 Pavlus bizim için dua ediyor tur kir
Titus 2:1-6 Yaslilar ve gençler, kadinlar ve erkekler tur kir
Yakup 4:16-18 Rabbin dua savaşçıları: İlyas ve sen tur kir
1.Pet 2:1-10 Bekleme odasından çıkmak
2.Pet 1:3-10 İmanda büyümek tur kir
1.Yuh 1:5-10 Aydınlıkta yürümek   tur kir
1.Yuh 2:12-14 İmanlının üç yaşı tur kir

Konu üzerine vaazlar

Allah kimdir?   tur kir
Balam'ın hayatı   tur kir
Birlik şarttır tur kir
Cehennem   tur kir
Cennet nasil olacak? tur kir
Dünyanın Sonu   tur kir
Dünyayı yendik
Düşmanını Tanı tur kir
Eski Antlaşma'da diriliş anlayışı tur kir
Fal bakmak (Jürg Heusser)   tur kir
Günah nedir   tur kir
İkinci kuşak imanlı olmak tur kir
İmanlı ve mallar   tur kir
İman etmeyenlere nasıl bakmalıyız? tur kir
İsa Mesih ve dinler tur kir
İsa'nın dirilişi ve müjdeleme tur kir
Kendini dizginlemek (Jürg Heusser)   tur kir
Kıskançlık tur kir
'Kriza' hakkında düşünceler   tur kir
Kurbanlar ve adaklar tur kir
Mecdelli Meryem   tur kir
Örnek olmak tur kir
Rab için işlemek tur kir
Ruhla yaşamak   tur kir
Sevgi nedir tur kir
Sevinmek tur kir
Topluluk bir ailedir tur kir
Vaftiz hakkında iki vaaz   tur kir
Vaftiz hakkında altı benzetme tur kir
Yarışı bitir!   tur kir
Yiyip bitiren bir ateş tur kir
     
Kısa Vaazlar:    
Acı çekmek   tur kir
Çabuk affetmek   tur kir
Çekişler   tur kir
Eskiyi brakmak   tur kir
Günahı açıklamak   tur kir
İki ağaç - emin olmamak   tur kir
Kanunu korumayanlar   tur kir
Tanrıyı denemek   tur kir

Sayfanın başına dön -->