Sesli Vaazlar

- vaazı dinlemek için aşağıdaki 'Play' butonunu tıkla (küçük sağ ok).

- vaazı indirmek için portakal ikonayı farenin sağ butonu ile tıkla - sonra "Save target as..."'Save linked content as..." - "Save link as..." (bulgarcası: "Zapişi tselta kato...")


Son eklenen vaaz:

"Kıskançlık"


Açıklama (Vahiy) kitabı: Asya'daki 7 kilise

"EFES" - Açıklama 2:1-7

Açıklama (Vahiy) kitabından ruhsal savaş dersleri

"Kırmızı ejder ve şanlı kadın" - Açıklama 12
"Denizden çıkan canavar" - Açıklama 13
"Gelecek baskılara dayanmak: Kaya ile kum" - Matta 7
"Topraktan çıkan canavar" - Açıklama 13
"Canavarın putu evlerimizde" - Açıklama 13
"Mühürlenmiş kuzular" - Matta 10 ve Açıklama 7

"İmanlının şanlı hayatı" - 2.Korintliler mektubundan

"Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun!" - 1:15-22
"Mesihin yengi alayında" - 2:14-17
"Mesihin mektuplarıyız" - 3:1-3
"Derece derece şanlılık" - 3:6-17
"Mesih'in aynaları" - 3:18
"Mesihin şahidi - insanların hizmetçisi" - 4:1-5
"Allahın aydınlığı yüreklerimizde" - 4:6
"Çömlek kaplardaki hazineler" - 4:7-12
"İman ettim, onun için konuştum" - 4:13-18
"Yeni evimizi giyimek" - 5:1-10
"Mesihin sevgisi bizi zorluyor" - 5:11-17
"Büyük transfer ve Mesihin diplomatları" - 5:18-20
"Uygunsuz bondruk" - 6:14-18
"Bedeni ve ruhu lekeleyen şeyler" - 7:1

"Nişanlı mucizeler" - Yuhanna incilinden

"1. Kanadaki düğün" - Yuhanna 2:1-11
"2. Sarayadamının oğlu" - Yuhanna 4:45-54
"3. Beytesda'daki sakat" - Yuhanna 5:1-18
"4. Beş ekmek ve iki balık" - Yuhanna 6:1-59
"5. Suyun üstünde yürümek" - Yuhanna 6:16-21
"6. Doğuştan kör adam" - Yuhanna 9:1-10
"7. Lazar'ın dirilişi" - Yuhanna 11:1-45

"Gökteki yerlerde" - Efesliler mektubundan

"Gökten gelen bereketler" - Efesliler 1:3-14
“Göklerde oturan Mesih” - Efesliler 1:20
“Mesih’le birlikte göklerdeyiz” - Efesliler 2:6
“Gökteki kuvvetlere ilan ediyoruz” - Efesliler 3:10
“Gökteki kuvvetlerle savaşıyoruz” - Efesliler 6:12

"Mesih her meselede üstün" - İbraniler mektubundan

"İsa ve peygamberler" - İbraniler 1:1-3
"İsa'nın kardeşleriyiz" - İbraniler 2:8-18
"Allah halkının dinlenmesi" - İbraniler 4:1-13
"Büyük başgörevlimiz İsa Mesih" - İbraniler 4:14-16
"Ağlayan Başgörevlimiz" - İbraniler 5:1-10
"Süt ve et - muallimler ve talebeler" - İbraniler 5:11-14
"Düşenler ve tembeller" - İbraniler 6:1-12
"Allahın Sözü kesindir" - İbraniler 6:13-20
"İsa ve Musa'nın kanunu" - İbraniler 10:1-4
"İsa'nın kanı bize kuraj veriyor" - İbraniler 10:19-34
"Kasabanın dışında" - İbraniler 13:9-14

Daniel kitabı

"On gün deneme" - Daniel 1
"Dört dünya krallıkları ve Allahın krallığı" - Daniel 2
"Kompromis yok!" - Daniel 3
"Yedi sene ineklerle" - Daniel 4
"Mene, mene, tekel ve parsin" - Daniel 5
"Daniel, aslanlar ve sen" - Daniel 6
"Dört canavarı yenen İnsanoğlu" - Daniel 7
"7+62+1 - Daniel'in 70 haftası" - Daniel 9

Davut'un hayatı
1) 1.Samuel 16 "Davut meshediliyor"
2) 1.Samuel 17 "Davut ile Golyat"
3) 1.Samuel 18 "Davut ile Yonatan"

"Kıskançlık"
"Cennet nasil olacak?"
"İkinci kuşak imanlı olmak - zor mu, kolay mı?"
"Kurtlar, koyunlar, yılanlar ve güvercinler"
"İsa Mesih ve dinler"
"İman etmeyenlere nasıl bakmalıyız?"
"Eski Antlaşma'da diriliş anlayışı"
"Örnek olmak"
"Allahımız yakıp bitiren bir ateştir"
"Kurbanlar ve adaklar" - bir imanlı Rabbe ne kurban verebilir?
"Dünyayı yendik" - imanlının yengisi kesindir!
"Allahın hanesi biziz"
"Altı kere vaftiz" - vaftiz hakkında düşünceler
"Usulcacık", ya da "Rabden nasıl uzaklaşıyoruz?"
"Sevgi nedir? Rabbin sevgisi ve insanın sevgisi"
"Sevinin - size tekrar diyeceğim, sevinin!"
"Allahın benzeyişinde yaratıldık" - Yaratılış 1:26-27
"Musa'nın ve İsa'nın yaşam suyu" - Çıkış 17
"On emir (6.-10.)" - Çıkış 20:13-17
"Allahı gördüler" - Çıkış 24:9-11
"Gidyon: Korkudan saklanan yiğit savaşçı" - Hakimler 6
"Şimşon'un akılsızlığı" - Hakimler 14
"Şimşon ile Delila" - Hakimler 16
"Rabbe sığındım" - Mezmur 16
"Kötülere imrenme" - Mezmur 37
"Allahın nefret ettiği şeyler" - Süleymanın Özdeyişleri 6:16-19
"Daha derin sulara dal" - Hezekiel 47:1-12
"Rabbin evi mi, yoksa kendi evlerimiz mi?" - Hagay 1-2
"Allahın isteğini yerine getirenler" - Matta 7:21-23
"Yahya, İlyas ve İsa" - Matta 11:1-11
"Ezilmiş kamış - tüten fitil" - Matta 12:14-21
"Saklı hazine ve kıymetli sedef boncuğu" - Matta 13:44-46
"İsa'nın balkandaki şanlanması" - Matta 17:1-9
"İsa ilk öğrencilerine çağırıyor" - Luka 5:1-11
"Ruhsal gözlerimize dikkat edelim!" - Luka 11:33-36
"Cenneti hazırlayan İsa" - Yuhanna 14:1-6
"İsa'nın dirilişi ve müjdeleme"
"Barnabaslar olalım" - Apo. İşl. 4,9,11,12,13,14,15
"Bebekler günahlı mı?" - Romalılar 5:12-21
"İki şefaatçimiz" - Romalılar 8:26-34
"Kaderimiz İsa" - Romalılar 8:28-30
"Pavlus bizim için dua ediyor" - Efesliler 1:15-20
"Kurtuluşunuzu tamamlayın" - Filipililer 2:12-13
"Rabbin dua savaşçıları: İlyas ve sen" - Yakup 4:16-18
"Bekleme odasından çıkmak" - 1.Petrus 2:1-10
"İmanda büyümek" - 2.Petrus 1:3-10
"İmanlının üç yaşı" - 1.Yuhanna 2:12-14
"Mahalle düğünleri ve gökteki düğün" - Açıklama 19:6-9

Yazılı Vaazlar

ÇIKIŞ Kitabı

12:1-20 Fısıh ve Mayasız Ekmekler Bayramı tur kir
12:21-51 Mısırdan çıkmaya hazırlık tur kir
13:1-22 Mısırdan çıkarken tur kir
14:1-31 Kızıldenizden geçerken tur kir
15:1-27 Sevinç ve deneme tur kir
16:1-36 Ağlaşmalar başlıyor tur kir
17:1-16 Kayadan çıkan su tur kir
19:1-25 Özel bir halk tur kir
20:1-12 On Emir (1-5) tur kir
20:13-17 On Emir (6-10) tur kir
20:18-26 Korku ve Kurban yeri tur kir
24:1-8 Antlaşma tur kir
24:9-18 Rabbin huzurunda tur kir
31:1-11 Rabbin ustaları tur kir
32:1-35 Altın dana tur kir
33:1-23 Rab halkından ayrılıyor tur kir
34:1-35 Musa ikinci defa tabelalar alıyor tur kir
Böl. 35-40 Rabbin evi tur kir
  Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında) turkir

HAKİMLER Kitabı

1:1 - 2:23 Giriş: Hakimlerin zamanı tur kir
3:1-7 Allah halkının arasında düşmanlar tur kir
3:8-30 Otniel, Ehud ve Şamgar tur kir
4:1 - 5:31 Debora ve Barak, Sisera ve Yael tur kir
6:1-32 Gidyon: çağrılması tur kir
6:33 - 7:25 Gidyon: Midyan savaşı tur kir
8:1-35 Gidyon'un sonu: iman ve karakter turkir
9:1-32 Avimelek - 'Antihakim' tur kir
10:1-18 İsrail ve putlar tur kir
11:1 - 12:7 Yiftah tur kir
13:1-25 Şimşon: doğuşu tur kir
14:1-20 Şimşon: birinci kadın tur kir
15:1-20 Şimşon: intikam tur kir
16:1-20 Şimşon: düşüş tur kir
17:1 - 18:31 1.ekleme: Mika ve putlar tur kir
19:1 - 21:25 2.ekleme: Benyaminlilerin günahı tur kir
  Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında) turkir

Davud'un Hayatı

1.Sam 16 Samuel onu meshediyor tur kir
1.Sam 21 Davut ve Avimelek - Ahiş'in yanında tur kir
1.Sam 25 Davut, Nabal ve Avigail tur kir
1.Sam 30 Ziglag'daki felaket tur kir
1.Sam 28 Saul'un ölümü tur kir
2.Sam 5-7 Antlaşma sandığı geri getiriliyor tur kir
2.Sam 14-15 Avşalom'un ayaklanması tur kir
  Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında) tur kir

İsrail'in kralları

1.Kral 3-10 Süleyman 1 - onun yükselişi tur
1.Kral 10-11 Süleyman 2 - onun düşmesi tur
1.Kral 12 Rehavam - krallık bölünüyor tur
1.Kral 13-14 Üç peygamber tur
1.Kral 14, 12 Rehavam ve Yarovam'ın krallıkları tur
1.Kral 16-17 Ahav ve İzevel tur
1.Kral 18 İlyas, Karmel Dağında tur
1.Kral 19 İlyas, Horev Dağında tur
1.Kral 20-22 Ahav'ın sonu tur
2.Kral 1-2 Ateş arabaları tur
2.Kral 2-4 Elişa'nın mucizeleri tur
2.Kral 5 Naman'ın iyileşmesi tur
2.Kral 6 Ruhsal Savaş tur
2.Kral 6-7 Dört lepralı tur
2.Kral 9-10 Yehu: Rabbin intikamcısı tur
2.Kral 11 Atalya - Ahav'ın kızı tur
2.Kral 13 Elişa'nın ölümü tur
  Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında) tur

DANİEL Kitabı

Bölüm 1 Üç genç Babil'e getiriliyor tur kir
Bölüm 2 Nebukadnessarın rüyası tur kir
Bölüm 3 Üç arkadaş kızgın fırında tur kir
Bölüm 4 Kral Nebukadnessar alçaltırılıyor tur kir
Bölüm 5 Duvardaki yazılar tur kir
Bölüm 6 Daniel aslan çukurunda tur kir
Bölüm 7 Dört canavar tur kir
Bölüm 9 70 hafta tur kir
  Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında) tur kir

Küçük peygamberler kitapları

Ester ESTER Kitabı tur kir
Yoel YOEL kitabı tur kir
Yunus YUNUS kitabı tur kir
Sefanya SEFANYA kitabı tur kir
Hagay HAGAY kitabı tur kir
Zekerya ZEKERYA kitabı tur kir
Malaki MALAKİ kitabı tur kir

İBRANİLER Mektubu

1:1-3 İsa ve peygamberler tur kir
1:4-14 İsa meleklerden üstündür tur kir
2:1-9 İsa, biz ve melekler tur kir
2:10-18 İsa'nın kardeşleriyiz tur kir
3:1-6 İsa, Musa'dan büyüktür tur kir
3:7-19 İmansız olmayalım tur kir
4:1-13 Allah halkının dinlenmesi tur kir
4:14-16 Büyük başgörevlimiz tur kir
5:1-10 Melki-Zedek tur kir
5:11-14 İmandan düşmeyin tur kir
6:1-12 Düşenler ve tembeller tur kir
6:13-20 Allahın sözü kesindir tur kir
7:1-10 Allahın Başgörevlisi Melki-Zedek tur kir
7:11-28 İsa ve Melki-Zedek tur kir
8:1-13 Yeni başgörevlimiz İsa tur kir
9:1-10 Yeryüzündeki Allahevi tur kir
9:11-28 Mesihin kanı tur kir
10:1-4 Mesih, kurbanlar ve Musa'nın kanunu tur kir
10:5-18 Mesihin kanı ne iş bitiriyor? tur kir
10:19-39 Mesihin kanı bize kuraj veriyor tur kir
12:1-13 Allahın terbiyesi tur kir
12:14-29 Allaha yüz çevirmeyin tur kir
13:1-8 Son nasıhatlar 1 tur kir
13:9-14 Son nasıhatlar 2 tur kir
13:15-25 Son nasıhatlar 3 tur kir

Ayetler üzerine vaazlar

Yar 1:26-27 Allahın suretinde yaratıldık tur kir
Sül. 6:16-19 Allahın nefret ettiği şeyler tur kir
Mat 7:24-27 Kaya ile kum: gelecek baskılara dayanmak tur kir
Mat 12:14-21 Tüten fitil, ezilmiş kamış tur kir
Mat 13 Dört toprak benzetmesi tur kir
Mat 13 Hazine ve sedef boncuğu tur kir
Mat 13 Serpme Benzetmesi tur kir
Mat 24-25 Dünyanın sonu hakkında 5 benzetme tur kir
Luka 11:33-36 Ruhsal gözlerimize dikkat edelim tur kir
Luka 13:6-9 "Siz de tövbe etmezseniz..." tur kir
Yuh 14:1-6 Cenneti hazırlayan İsa tur kir
Yuh 14:15-17 Kutsal Ruh (1) tur kir
Yuh 14, 15 Kutsal Ruh (2) tur kir
Yuh 14, 16 Kutsal Ruh (3) tur kir
Yuh 16 Kutsal Ruh (4) tur kir
Yuh 16 Kutsal Ruh (5) tur kir
Rom 5:12-21 Bebekler günahlı mı? tur kir
Rom 8:26-34 İki şefaatçımız tur kir
2.Kor 1:15-22 Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun tur kir
2.Kor 2:14-16 Mesihin yengi alayında tur kir
2.Kor 3:1-3 Mesihin mektuplarıyız tur kir
2.Kor 3:6-17 Derece derece şanlılık tur kir
2.Kor 3:18 Mesihin aynaları tur kir
2.Kor 4:5-6 Allahın aydınlığı yüreklerimizde tur kir
Efe 6:10-18 İmanlının silahları tur kir
Efesliler "Gökteki yerlerde" - 5 vaaz

1. Gökteki bereketler (1:3-14)
2. Gökte oturan Mesih (1:20)
3. Mesihle birlikte gökteyiz (2:6)
4. Gökteki kuvetlere ilan ediyoruz (3:10)
5. Gökteki kuvvetlerle savaşıyoruz (6:12)

tur kir
İbr 2:1 Rabden uzaklaşmak tur kir
2.Pet 1:3-10 İmanda büyümek tur kir
1.Yuh 1:5-10 Aydınlıkta yürümek tur kir
Açık 12:1-12 Ejder ve şanlı kadın tur kir
Açık 13:1-9 Denizden çıkan canavar tur kir
Açık 13:12-14 Canavarın putu evimizde tur kir

Tema üzerine vaazlar

Topluluk bir hanedir tur kir
'Kriza' hakkında düşünceler tur kir
Rab için işlemek tur kir
Ruhla yaşamak tur kir
Birlik şarttır tur kir
Yarışı bitir! tur kir
Örnek olmak tur kir
İmanlı ve mallar tur kir
Kurbanlar ve adaklar tur kir
Kıskançlık tur kir

Temel öğretişler

Allah kimdir? tur kir
Sevgi nedir tur kir
Düşmanını Tanı tur kir
Günah nedir tur kir
Dünyanın Sonu tur kir
Cennet tur kir
Cehennem tur kir
Sevinmek tur kir
Vaftiz hakkında iki vaaz tur kir

Kısa vaazlar

Acı çekmek tur kir
Çabuk affetmek tur kir
Çekişler tur kir
Eskiyi brakmak tur kir
Günahı açıklamak tur kir
İki ağaç - emin olmamak tur kir
Kanunu korumayanlar tur kir
Tanrıyı denemek tur kir

Biografiler

Balam tur kir
Barnabas tur kir
Mecdelli Meryem tur kir

Sayfanın başına dön -->