Vaazlar

- sesli vaazı dinle. Kayıt için sağ tuşu kullan
- vaazın sözlerini ekranda göster (türkçe harflerle)
tur - vaazın sözlerini indir, latince, yani türkçe harflerle
kir - vaazın sözlerini indir, kirilce, yani bulgar harflerle

Son eklenen vaazlar:

"Hey peygamber! Gerçek misin, sahte misin?"
1.Yuhanna 4:1-6
"Bu dünyayı sevmeyin" - 2.kısım: gözlerin istekleri (2) - çare nedir?
1.Yuhanna 2:15-17

AÇIKLAMA (Vahiy)
kitabından ruhsal savaş dersleri

1:4-6 "Isa hakkında 7 hakikat"

tur kir

1:12-20 "Insanoğlu'na benzeyen"

tur kir

2:1-7 "EFES kilisesi"

tur kir

2:8-11 "İZMİR kilisesi"

tur kir

2:12-17 "BERGAMA kilisesi"

tur kir

2:18-29 "TİYATİRA kilisesi"

tur kir

3:1-6 "SARDİS kilisesi"

tur kir

3:7-13 "FILADELFIYA kilisesi"

tur kir

3:14-22 "LAODIKYA kilisesi"

tur kir

4:1-12 "Allahın krallık odası - Tapınma nedir?"

tur kir

5:1-14 "Aslan ile Kuzu - Mesihin tabiatı ve müjdenin özü"

tur kir

6:1-8 "Yedi mühür serisi - Dört beygir"

tur kir

6:9-11 "Yedi mühür serisi - 5. mühür"

7:1-17 "144.000 ve büyük kalabalık"

tur

7 "Mühürlenmiş kuzular"

12:1-12 "Kırmızı ejder ve şanlı kadın"

tur kir

13:1-9 "Denizden çıkan canavar"

tur kir

13:11-18 "Topraktan çıkan canavar"

tur kir

13:12-14 "Canavarın putu evlerimizde"

tur kir

19:6-9 "Mahalle düğünleri ve gökteki düğün"

... menüye dön

"Kaos kilisesi Korint"
1.KORİNTLİLER mektubu

1:1-9 "Selamlar ve şükranlar"

tur kir

1:10-17 "Bölünmeler"

tur kir

1:17-25 "Haçın haberi"

tur kir

1:26-31 "Çapulcular takımı"

tur kir

2:1-5 "Zayıflıkta müjdelemek"

tur kir

2:6-10 "Allahın bilgisi"

tur kir

2:10-16 "Apostollar ve Kutsal Ruh"

tur kir

3:1-4 "Süt ve et"

tur kir

3:5-15 "Ateş düştü mü, kilisen ayakta kalacak mı?"

tur kir

3:16-17 "Allahın evini yıkanlar"

tur kir

3:16 "Rabbin tapınağı biziz - Haleluya !"

tur kir

3:18-20 Pavlus: "Vaizler bir çift sözüm var !"

tur kir

... menüye dön

"İmanlının şanlı hayatı"
2.KORİNTLİLER mektubundan

1:15-22 "Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun!"

tur kir

2:14-16 "Mesihin yengi alayında"

tur kir

3:1-3 "Mesihin mektuplarıyız"

tur kir

3:6-17 "Derece derece şanlılık"

tur kir

3:18 "Mesih'in aynaları"

tur kir

4:1-5 "Mesihin şahidi - insanların hizmetçisi"

tur kir

4:5-6 "Allahın aydınlığı yüreklerimizde"

tur kir

4:7-12 "Çömlek kaplardaki hazineler"

tur kir

4:13-18 "İman ettim, onun için konuştum"

tur kir

4:16 - 5:10 "Kurajla Rab için yaşamak" (Richard Hibbert)

5:1-10 "Yeni evimizi giyimek"

tur kir

5:11-17 "Mesihin sevgisi bizi zorluyor"

tur kir

5:18-21 "Büyük transfer ve Mesihin diplomatları"

tur kir

6:14-18 "Uygunsuz bondruk"

tur kir

7:1 "Bedeni ve ruhu lekeleyen şeyler"

tur kir

bölüm 8-9 "Para toplamak konusu"

tur kir

10:3-5 "Kaleleri yıkmak"

tur kir

12:1-10 "Cenneti gördüm"

tur kir

... menüye dön

"Göklerin Krallığı"
MATTA incilinden

5:13-16 Tuz ve aydınlık

tur kir

7:13-14 Dar kapı, dar yol - geniş kapı, geniş yol

tur kir

7:21-23 Ben sizi hiç tanımadım!

7:24-27 Kaya ile kum: Büyük sıkıntıya dayanmak

tur kir

10:16 Kurtlar, koyunlar, yılanlar, güvercinler

tur kir

11:1-11 Yahya, İlyas ve İsa

tur kir

11:28-30 "Ey bütün yorgunlar..."

tur kir

12:14-21 Ezilmiş kamış - tüten fitil

tur kir

12:14-21 Ezilmiş kamış (Jürg Heusser)

tur kir

13:1-9 Dört toprak benzetmesi

tur kir

13:44-46 Saklı hazine ve sedef boncuğu

tur kir

13:47-50 Serpme Benzetmesi

tur kir

15:21-28 Kenanlı kadın (Jürg Heusser)

tur kir

17:1-9 İsa'nın balkandaki şanlanması

tur kir

18:1-10 Çocuklardan oluşan bir krallık

tur kir

24-25 Dünyanın sonu hakkında 5 benzetme

tur kir

... menüye dön

"Nişanlı mucizeler"
YUHANNA incilinden

2:1-11 1. nişan: "Kana'daki düğün"

tur kir

3:1-15 "Yeniden doğmak"

tur kir

4:43-54 2. nişan: "Sarayadamının oğlu"

tur kir

5:1-18 3. nişan: "Beytesda'daki sakat"

tur kir

6:1-59 4. nişan: "Beş ekmek ve iki balık"

tur kir

6:16-21 5. nişan: "Suyun üstünde yürümek"

tur kir

9:1-11 6. nişan: "Doğuştan kör adam"

tur kir

11:1-45 7. nişan: "Lazar'ın dirilişi"

tur kir

14:1-6 "Cenneti hazırlayan İsa"

tur kir

14:1-6 Cenneti hazırlayan İsa

tur kir

14:15-17 Kutsal Ruh (1)

tur kir

14, 15 Kutsal Ruh (2)

tur kir

14, 16 Kutsal Ruh (3)

tur kir

16 Kutsal Ruh (4)

tur kir

16 Kutsal Ruh (5)

tur kir

... menüye dön

"Gökteki yerlerde"
EFESLİLER mektubundan

1:3-14 "Gökten gelen bereketler"

tur kir

1:20 "Mesih göklerde oturuyor"

tur kir

2:6 "Mesih’le birlikte göklerdeyiz"

tur kir

3:10 "Gökteki kuvvetlere ilan ediyoruz"

tur kir

6:12 "Gökteki kuvvetlerle savaşıyoruz"

tur kir

1:15-19 "Pavlus bizim için dua ediyor"

tur kir

2:1-5 "Eskiden ölü - şimdi diri"

tur kir

6:10-18 "İmanlının silahları"

tur kir

... menüye dön

"Mesih her meselede üstün"
İBRANİLER mektubundan

1:1-3 İsa ve peygamberler

tur kir

1:4-14 İsa meleklerden üstündür

tur kir

2:1-9 İsa, biz ve melekler

tur kir

2:1 "Usulcacık - Rabden nasıl uzaklaşıyoruz"

tur kir

2:10-18 İsa'nın kardeşleriyiz

tur kir

3:1-6 İsa, Musa'dan büyüktür

tur kir

3:7-19 İmansız olmayalım

tur kir

4:1-13 Allah halkının dinlenmesi

tur kir

4:14-16 Büyük başgörevlimiz

tur kir

5:1-10 Melki-Zedek

tur kir

5:11-14 İmandan düşmeyin

tur kir

6:1-12 Düşenler ve tembeller

tur kir

6:13-20 Allahın sözü kesindir

tur kir

7:1-10 Allahın Başgörevlisi Melki-Zedek

tur kir

7:11-28 İsa ve Melki-Zedek

tur kir

8:1-13 Yeni başgörevlimiz İsa

tur kir

9:1-10 Allahevinde bir gezi

tur kir

9:11-28 Mesihin kanı

tur kir

10:1-4 Mesih, kurbanlar ve Musa'nın kanunu

tur kir

10:5-18 Mesihin kanı ne iş bitiriyor?

tur kir

10:19-39 Mesihin kanı bize cesaret veriyor

tur kir

12:1-13 Allahın terbiyesi

tur kir

12:14-29 Allahtan yüz çevirmeyin

tur kir

13:1-8 Son nasıhatlar 1

tur kir

13:9-14 Son nasıhatlar 2

tur kir

13:15-25 Son nasıhatlar 3

tur kir

... menüye dön

"Kölelikten kurtulmak"
ÇIKIŞ kitabı

12:1-20 Fısıh ve Mayasız Ekmekler Bayramı

tur kir

12:21-51 Mısırdan çıkmaya hazırlık

tur kir

13:1-22 Mısırdan çıkarken

tur kir

14:1-31 Kızıldenizden geçerken

tur kir

15:1-27 Sevinç ve deneme

tur kir

16:1-36 Ağlaşmalar başlıyor

tur kir

17:1-16 Kayadan çıkan su

tur kir

19:1-25 Özel bir halk

tur kir

20:1-12 On Emir (1-5)

tur kir

20:13-17 On Emir (6-10)

tur kir

20:18-26 Korku ve Kurban yeri

tur kir

24:1-8 Antlaşma

tur kir

24:9-18 Rabbin huzurunda

tur kir

31:1-11 Rabbin ustaları

tur kir

32:1-35 Altın dana

tur kir

33:1-23 Rab halkından ayrılıyor

tur kir

34:1-35 Musa ikinci defa tabelalar alıyor

tur kir

35 - 40 Rabbin evi

tur kir

Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında) -
tur kir

... menüye dön

"Günah ve tövbe tekerleği"
HAKİMLER kitabı

b. 1-2 Giriş: Hakimlerin zamanı

tur kir

3:1-7 Allah halkının arasında düşmanlar

tur kir

3:8-30 Otniel, Ehud ve Şamgar

tur kir

b. 4-5 Debora ve Barak, Sisera ve Yael

tur kir

6:1-32 Gidyon: korkudan saklanan savaşçı

tur kir

6:33 - 7:25 Gidyon: Midyan savaşı

tur kir

b. 8 Gidyon'un sonu: iman ve karakter

tur kir

b. 9 Avimelek - 'Antihakim'

tur kir

b. 10 İsrail ve putlar

tur kir

b. 11-12 Yiftah

tur kir

b. 13 Şimşon: başdüşman Filistliler

tur kir

b. 13 Şimşon: doğuşu

tur kir

b. 14 Şimşon: birinci evliliği

tur kir

b. 15 Şimşon: intikam

tur kir

b. 16 Şimşon ve Delila

tur kir

b. 17-18 1.ekleme: Mika ve putlar

tur kir

b. 19-21 2.ekleme: Benyaminlilerin günahı

tur kir

Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında) -
tur kir

... menüye dön

"Rabbin yüreğine göre bir adam"
SAUL ve DAVUD'un hayatı

1.Sam 1-3 Samuel'in doğuşu

tur kir

1.Sam 8-9 Saul kral olarak seçiliyor

tur kir

1.Sam 11-12 Ammonlular'la savaş + Samuel'in veda konuşması

tur kir

1.Sam 15 Saul kral olarak reddediliyor

tur kir

1.Sam 16 Davud meshediliyor

tur kir

1.Sam 17 Davut ile Golyat

tur kir

1.Sam 18 Davut ve Yonatan - sonsuz dostluk

tur kir

1.Sam 21 Davut ve Avimelek - Ahiş'in yanında

tur kir

1.Sam 25 Davut, Nabal ve Avigail

tur kir

1.Sam 28 Saul'un ölümü

tur kir

1.Sam 30 Ziglag'daki felaket

tur kir

2.Sam 5-7 Antlaşma sandığı geri getiriliyor

tur kir

2.Sam 7 Rabbin evi ve Davud'un evi

tur kir

2.Sam 8-10 Kral Duvud'un savaşları

tur kir

2.Sam 14-15 Avşalom'un ayaklanması

tur kir

... menüye dön

İsrail'in kralları

1.Kral 3-10 Süleyman 1 - onun yükselişi

tur

1.Kral 10-11 Süleyman 2 - onun düşmesi

tur

1.Kral 12 Rehavam - krallık bölünüyor

tur

1.Kral 13-14 Üç peygamber

tur

1.Kral 14, 12 Rehavam ve Yarovam'ın krallıkları

tur

1.Kral 16-17 Ahav ve İzevel

tur

1.Kral 18 İlyas, Karmel Dağında

tur

1.Kral 19 İlyas, Horev Dağında

tur

1.Kral 20-22 Ahav'ın sonu

tur

2.Kral 1-2 Ateş arabaları

tur

2.Kral 2-4 Elişa'nın mucizeleri

tur

2.Kral 4:8-12 Onun kalması için neler yapiyoruz?

2.Kral 5 Naman'ın iyileşmesi

tur

2.Kral 6 Ruhsal Savaş

tur

2.Kral 6-7 Dört lepralı

tur

2.Kral 9-10 Yehu: Rabbin intikamcısı

tur

2.Kral 11 Atalya - Ahav'ın kızı

tur

2.Kral 13 Elişa'nın ölümü

tur

Bütün vaazlar bir yerde (ZIP formatında) -
tur kir

... menüye dön

DANİEL kitabı

b. 1 "On gün deneme"

tur kir

b. 2 "Dört dünya krallıkları ve Allahın krallığı"

tur kir

b. 3 "Kompromis yok!"

tur kir

b. 4 "Yedi sene ineklerle"

tur kir

b. 5 "Mene, mene, tekel ve parsin"

tur kir

b. 6 "Daniel, aslanlar ve sen"

tur kir

b. 7 "Dört canavarı yenen İnsanoğlu"

tur kir

b. 9 "7+62+1 - Daniel'in 70 haftası"

tur kir

... menüye dön

Küçük peygamberler kitapları

Ester ESTER Kitabı

tur kir

Yoel YOEL kitabı

tur kir

Yunus YUNUS kitabı

tur kir

Sefanya SEFANYA kitabı

tur kir

Hagay HAGAY kitabı

tur kir

Hagay 1-2 "Rabbin evi mi, kendi evlerimiz mi?"

tur kir

Zekerya ZEKERYA kitabı

tur kir

Malaki MALAKİ kitabı

tur kir

... menüye dön

Ayetler üzerine vaazlar

Yar 1:26-27 Allahın suretinde yaratıldık

tur kir

Mezmur 16 Rabbe sığındım

tur kir

Mezmur 37 Kötülere imrenme

tur kir

Sül. 6:16-19 Allahın nefret ettiği şeyler

tur kir

Yeşaya 9:1-7 Bize bir çocuk doğacak...

tur kir

Hez 47:1-12 Daha derin sulara dal !

tur kir

Luka 2:22-35 Şimun bebek İsa'yı görüyor

tur kir

Luka 5:1-11 İsa ilk öğrencilerine çağırıyor

tur kir

Luka 10:38-42 Meryem ile Marta

tur kir

Luka 11:33-36 Ruhsal gözlerimize dikkat edelim

tur kir

Luka 16:1-13 Sahtekar idarecí benzetmesi

tur kir

Luka 16:19-31 Fukara Lazar benzetmesi

tur kir

Luka 23:19-31 "Bugün benimle birlike cennette olacan!"

tur kir

Apo 4-15 Barnabaslar olalım

tur kir

Rom 5:1-2 Kurtulusun faydaları

tur kir

Rom 5:3-6 Imanda büyümek için 5 adım

tur kir

Rom 5:12-21 Önce ve sonra - Allahın sevgisi

tur kir

Rom 8:26-34 İki şefaatçımız

tur kir

Rom 8:28-30 Kaderimiz İsa

tur kir

Gal 2:20 Mesihle birlikte haça gerildim

tur kir

Fil 2:12-13 Kurtuluşunuzu tamamlayın

tur kir

Fil 3:10-11 Dirilişin kuvvetini anlamak

tur kir

Fil 4:4-7 Her zaman sevinin !

tur kir

Kol 1:9-13 Pavlus bizim için dua ediyor

tur kir

Titus 2:1-6 Yaşlılar ve gençler, kadınlar ve erkekler

tur kir

Yakup 4:16-18 Rabbin dua savaşçıları: İlyas ve sen

tur kir

1.Pet 2:1-10 Bekleme odasından çıkmak

tur kir

2.Pet 1:3-10 İmanda büyümek

tur kir

1.Yuh 1:5-10 Aydınlıkta yürümek

tur kir

1.Yuh 2:12-14 İmanlının üç yaşı

tur kir

1.Yuh 2:15-17 Bu dünyayı sevmeyin ! (1.kısım: beden tabiyetinin arzuları)

tur kir

1.Yuh 2:15-17 Bu dünyayı sevmeyin ! (2.kısım: gözlerin istekleri)

tur kir

1.Yuh 2:15-17 Bu dünyayı sevmeyin ! (2.kısım: gözlerin istekleri - devamı)

tur kir

1.Yuh 4:1-6 Hey peygamber! Gerçek misin, sahte misin?

tur kir

... menüye dön

Konu üzerine vaazlar

  Allah kimdir?

tur kir

  Balam'ın hayatı

tur kir

  Birlik şarttır

tur kir

  Cehennem

tur kir

  Cennet nasil olacak?

tur kir

  Dört defa son buyruk

tur kir

  Dünyanın Sonu

tur kir

  Dünyayı yendik

  Düşmanını Tanı

tur kir

  Eski Antlaşma'da diriliş anlayışı

tur kir

  Fal bakmak (Jürg Heusser)

tur kir

  Gururun yedi yüzü

tur kir

  Günah nedir

tur kir

  İkinci kuşak imanlı olmak

tur kir

  İmanlı ve mallar

tur kir

  İman etmeyenlere nasıl bakmalıyız?

tur kir

  "İmanda miyim ?" - on tane test

tur kir

  İsa Mesih ve dinler

tur kir

  İsa'nın dirilişi ve müjdeleme

tur kir

  İyi işler yasak mi, acaba?

tur kir

  Kendini dizginlemek (Jürg Heusser)

tur kir

  Kıskançlık

tur kir

  'Kriza' hakkında düşünceler

tur kir

  Kurbanlar ve adaklar

tur kir

  Mecdelli Meryem

tur kir

  Örnek olmak

tur kir

  Rab için işlemek

tur kir

  Ruhla yaşamak

tur kir

  Sevgi nedir

tur kir

  Topluluk bir ailedir

tur kir

  Vaftiz hakkında iki vaaz

tur kir

  Vaftiz hakkında altı benzetme

tur kir

  Yarışı bitir!

tur kir

  Yedi kere kilise

tur kir

  Yiyip bitiren bir ateş

tur kir

Kısa Vaazlar:

  Acı çekmek

tur kir

  Çabuk affetmek

tur kir

  Çekişler

tur kir

  Eskiyi brakmak

tur kir

  Günahı açıklamak

tur kir

  İki ağaç - emin olmamak

tur kir

  Kanunu korumayanlar

tur kir

  Tanrıyı denemek

tur kir

... menüye dön